Poklic: Prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Regulated profession – Prvi častnik krova na ladjah z bruto …
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=6772&id_profession=7170&tab=countries&quid=2
Generic name of profession Title: Ship’s Deck officer class II / 1st mate Identification Name of regulated profession: Prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000 Translation(s): Chief mate on ship of between 500 and …

Prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=167&langid=1
Prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000 Številka seznama: Seznam 2b Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo Kontaktna oseba: Djordjo Mihajlica tel: 01/ 478 81 73 e-pošta: djordjo.mihajlica(at)gov.si …

Pristojbine | Uprava RS za pomorstvo
http://www.up.gov.si/si/storitve/pristojbine/
prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 180 poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000 180 prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več 180 član posadke v sestavi strojne straže 33 častnik stroja na …

tretji odstavek A-VI/4) 11. 1.f) poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 II/3 20 12 mesecev kot častnik, odgovoren za krovno stražo da – častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500 (III/3) – osnovna usposobljenost za delo na …

Poveljnik in prvi častnik na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 6 Poveljnik in prvi častnik na ladji z bruto tonažo do 3000 morata imeti pooblastilo o nazivu »poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000« oziroma »prvi častnik …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-2009/evidenca-reguliranih-poklicev-oziroma-reguliranih-poklicnih-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000 Ministrstvo za promet 56. poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000 Ministrstvo za promet 57. častnik stroja Seznam 2 c Poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje …

VPPK > Seznam 2b – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev/seznam-2b.aspx
Častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več Ministrstvo za infrastrukturo 5 Dispečer stabilnih naprav električne vleke Ministrstvo za infrastrukturo …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0893/pravilnik-o-pristojbinah-za-opravljanje-izpitov-izmeritev-colnov-in–ugotavljanje-njihove-sposobnosti-za-plovbo-ter-cenah-tiskovin
prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več 200 80 prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 190 70 častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500 45 20 poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 35 / 35 …

prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več 195 80 prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 190 70 častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500 45 15 poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 35 12 …

prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali ve č 195 80 prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 190 70 častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500 45 15 poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 ve č …