Poklic: Prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 KW ali več

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

http://www.up.gov.si/fileadmin/up.gov.si/pageuploads/STCW/STROJ_WEB_03112015.pdf
Častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več (STCW pravilo III/1) Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več (STCW pravilo III/2) Upravitelj stroja na ladji s pogonskim …

Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo …
http://spotidoc.com/doc/2738713/drugi-%C4%8Dastnik-stroja-na-ladji-s-pogonskim-strojem-z-mo%C4%8Djo…
… QDþL VRSTA POOBLASTILA ZA KATEREGA VLAGATE VLOGO Častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več (STCW pravilo III/1) Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 …

Engine operator and navigational watch by IMI PQ NET …


Slovenia has 4 regulated professions: Upravitelj stroja in prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 in 3000 KW (Chief engineer and first engineer officer on a ship with an engine between 750 and 3000 KW) – şef …

Generic name of profession – Engine operator class I, II, III
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=7294
2018/03/16 · Upravitelj stroja in prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 in 3000 KW Slovenia All regions General system of recognition – primary application Častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 KW v …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0893/pravilnik-o-pristojbinah-za-opravljanje-izpitov-izmeritev-colnov-in–ugotavljanje-njihove-sposobnosti-za-plovbo-ter-cenah-tiskovin
drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več 180 80 drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 3000 kW 170 70 član posadke v sestavi strojne straže 35 / 35 15 160 60 …

VPPK > Seznam 2b – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev/seznam-2b.aspx
Častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več … Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW Ministrstvo za infrastrukturo 10 Ministrstvo za …

drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več 195 80 drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 3000 kW 190 70 član posadke v sestavi strojne straže 35 12 nafte in …

3. kategorija mala obalna plovba in plovba po Jadranskem morju 3.1. krovna služba bruto tonaža naziv do 200 BT od 201 do 500 BT od 501 do 3000 BT 3001 BT ali več poveljnik ladje (STCW II/3 oz. II/2) 1 1 1 1 prvi častnik krova

VPPK > Seznam 1 – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev/seznam-1.aspx
Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več Ministrstvo za infrastrukturo 9 Državni notranji revizor …

Upravljanje ladij / Dejavnosti / eVEM
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/14428/prikaziDejavnost/
Pogoji in dokazila Vpis v register ladij Častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3.000 ali več Poveljnik ladje z bruto tonažo 3.000 ali več Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo …