Poklic: Radijski elektronik I. razreda

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Pristojbine | Uprava RS za pomorstvo
http://www.up.gov.si/si/storitve/pristojbine/
radijski elektronik II. razreda 55 radijski elektronik I. razreda 55 radijski operater z omejenim pooblastilom 43 radijski operater s splošnim pooblastilom 55 izpit iz predmeta pomorstvo 11 Pristojbina za popravni izpit po predmetu …

VPPK > Seznam 1 – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev/seznam-1.aspx
Radijski elektronik I. razreda Ministrstvo za infrastrukturo 43 Radijski elektronik II. razreda Ministrstvo za infrastrukturo 44 Radiološki inženir Ministrstvo za zdravje 45 Sanitarni inženir Ministrstvo za zdravje 46 Socialni delavec v 47 …

Pristojbine | Slovenian Maritime Administration
http://www.up.gov.si/en/storitve/pristojbine/
radijski elektronik II. razreda 55 radijski elektronik I. razreda 55 radijski operater z omejenim pooblastilom 43 radijski operater s splošnim pooblastilom 55 izpit iz predmeta pomorstvo 11 Pristojbina za popravni izpit po predmetu …

ščaka z nazivom »radijski elektronik I. razreda« ali »radijski elektronik II. razreda«. 10. člen (splošna služba) (1) Na ladji, ki pluje v mednarodni plovbi in na kateri se nahaja več kot 100 oseb, mora biti zdravnik, če traja potovanje …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200589&stevilka=3830
… Nazivi pomorščakov v radijski službi so: – radijski elektronik I. razreda, – radijski elektronik II. razreda, – radijski operater s splošnim pooblastilom in – radijski operater z omejenim pooblastilom. (4) Naziv pomorščaka v splošni …

THE COMPETENT AUTHORITIES EMPOWERED TO RECEIVE THE APPLICATIONS AND TAKE THE DECISIONS REFERRED TO IN DIRECTIVES OF THE GENERAL SYSTEM AUTHORITIES AND BODIES COMPETENT TO …

Pravilnik o nazivih in pooblastilih pomorščakov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6090
Pravilnik o nazivih in pooblastilih pomorščakov. SOP 2005-01-3830. EVA 2004-2411-0089. EPA … Veljavnost predpisa Veljaven predpis Veljaven predpis, vendar se še ne uporablja Objavljen predpis, ki še ne velja Neveljaven predpis

Radijski elektronik I. razreda Ministrstvo za promet – Pravilnik o nazivih in pooblastilih pomorščakov (26. člen) (Uradni list RS, št. 89/05 in 95/97) 89. Pomorski pilot Ministrstvo za promet – Pravilnik o nazivih in pooblastilih …

Radijski elektronik II. razreda Radijski elektronik I. razreda Pomorski pilot Vlakovodja Premikač Vodja premika Pomočnik strojevodje Strojevodja Preglednik vagonov Voznik progovnih vozil Kretnik Odjavnik Prometnik …

Na podlagi 9. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidenc s področja vzajemnega priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v …