Poklic: Samostojni projektant rudarskih projektov

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo Za Okolje in Prostor
Ministry of Environment (EN)

Naslov:

Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 74 00
Fax: +386-1 478 74 22
Email: gp.mop@gov.si
URL: http://www.mop.gov.si

Uporabne povezave:

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/116414
(1) Kadar se v skladu z določbami tega zakona ob odločanju o izdaji dovoljenj za raziskovanje in rudarskih koncesijskih aktov preverja skladnost nameravanega raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin z dokumenti urejanja prostora, se uporabljajo predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, kolikor ta zakon ne določa …

Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4182
Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo). SOP 2004-01-4398. EVA -. EPA 1360-III

Zakon o graditvi objektov – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490
Zakon o graditvi objektov. SOP 2002-01-5387. EVA 2002-2511-0146. EPA 0660-III

Šaleški Biografski Leksikon | Vse osebe
http://www.saleskibiografskileksikon.si/index.php?action=all
Adamovich de Csepin, Bianca pl. – Plemkinja 07. 10. 1837 — 19. 9. 1912 Najmljaša hči grofa Matthiasa Wickenburga in njegove žene Emme Grimaud, roj. grofice d’Orsay, se je leta 1857 v Gleichenbergu poročila s Karlom Adamovichem de…