Poklic: Socialni delavec -svetovalni delavec

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Socialna akademija
http://socialna-akademija.si/
Usposobljeni prvi člani komisij za verificiranje poklica mladinski delavec. Mesec marec 2018 je bil za poklic mladinski delavec / mladinska delavka pomemben mesec.

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP412
Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti. SOP 2015-01-1777. EVA -. EPA –

Zaposlimo – Kolektor CPG
https://www.cpg.si/zaposlitev/
Kolektor CPG – proizvodnja, dobava in vgradnja asfaltov, betonov, prodaja peskov in gramozov, površinske prevleke, gradbena mehanizacija, mehanične delavnice

Zaposleni na Centru za socialno delo Murska Sobota | …

Zaposleni na Centru za socialno delo Murska Sobota


Organi državne uprave, morajo v skladu z Zakonom o medijih in Uredbo o upravnem poslovanju omogočiti posredovanje informacij za medije. Informacije za medije, ki jih nudi center za socialno delo, so namenjene tako medijem …

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP428
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti. SOP 2015-01-4003. EVA -. EPA –

Odpravnina iz poslovnih razlogov | Izračun odpravnine iz …
http://www.odvetnik-mele.si/odpravnina-iz-poslovnih-razlogov
Izračun odpravnine iz poslovnih razlogov. Odpravnina ob odpovedi iz poslovnih razlogov. Odpravnine iz poslovnih razlogov je obvezna, saj daje delavcu materialno varnost.

Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja – 2. del …
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/vodnik_po_pravicah_iz_delovnega_razmerja_2_del/
2. Ali ima pravico do letnega dopusta tudi delavec, ki je v času zaposlitve odsoten zaradi bolezni ali poškodbe, materinskega ali starševskega dopusta?

Dom starejših Rakičan » Kontakt
http://www.ds-rakican.com/kontakt
KONTAKT DOM STAREJŠIH RAKIČAN. Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan 9000 MURSKA SOBOTA. Telefon: 02 532 16 30 Fax: 02 530 42 40 Email: dom.rakican@siol.net DIREKTOR: Zoran HOBLAJ, univ. dipl. pravnik

Sodelavci_instituta – Institut Prelomi
http://www.prelomi.si/sodelavci_instituta.html
Uvodna stran. O inštitutu. Sodelavci. Socialnovarstveni programi. Terapevtski programi . Drugi programi. Strokovne podlage. Publikacije in objave. Sofinancerji

Kontakt – Dom Starejših Logatec
http://www.ds-logatec.si/sl/Kontakt/
Helena Primc Kalan, direktorica. tel: 01 750 80 81. Tanja Brožič Volf, socialni delavec . tel.: 01 750 80 86 vse o sprejemu in bivanju v domu …