Poklic: Sodni izvedenec

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA PRAVOSODJE
Ministry of Justice and Public administration (EN)

Naslov:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 369 52 00
Fax: +386-1 369 57 83
Email: gp.mp@gov.si
URL: www.mp.gov.si

Uporabne povezave:

Društvo sodnih izvedencev
http://www.sodni-izvedenec.com/
ministrstvo za pravosodje ministrstvo za delo sektor za varnost in zdravje pri delu inšpektorat za delo RS uprava RS za zaščito in reševanje ministrstvo za šolstvo zbornica varnosti in zdravja

Sodni izvedenci in sodni cenilci | Ministrstvo za pravosodje
http://www.mp.gov.si/si/izobrazevanje_v_pravosodju_cip/sodni_izvedenci_in_sodni_cenilci/
Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri …

Izvednec za gradbeništvo | Cenitve nepremičnin | …

Prva stran


Sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke Aleksander Gaberščik u.d.i.g. “Z več kot 30 letnimi izkušnjami vam nudim vso potrebno strokovno pomoč, podporo … Cenitve nepremičnin Cenitev potrebujemo, ko želimo pridobiti oceno …

Sodni izvedenci – rablji slovenskih otrok – Matic Munc

Sodni izvedenci – rablji slovenskih otrok


Seveda še niti en slovenski klinični psiholog izvedenec ni bil preganjan zaradi svojega slabega dela. MP ima formalno nalogo nadzora nad delom izvedencev in v vsakem pojasnilu tudi papagajsko ponavlja, da seveda ta nadzor …

Društvo sodnih izvedencev
http://www.sodni-izvedenec.com/seznam.html
(sodni izvedenci in sodni cenilci za kulturno dediščino) Maistrova 10, Ljubljana ga. Marija BRUS PODJETNIŠKO TRGOVSKA ZBORNICA Sekcija zobotehnikov in inženirjev zobne protetike (izvedenci za področje zobne tehnike) …

Preizkusi strokovnosti | Ministrstvo za pravosodje
http://www.mp.gov.si/si/izobrazevanje_v_pravosodju_cip/sodni_izvedenci_in_sodni_cenilci/preizkusi_strokovnosti/
Sodni izvedenci in sodni cenilci Imenovanje Priprave na preizkus strokovnosti Preizkusi strokovnosti Izpopolnjevalni seminarji Seznam združenj sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Sodni tolmači Publicistična dejavnost Štipendije …

Sodni izvedenec: Kangler v 12 letih s kmetijstvom …
https://mariborinfo.com/novica/politika-in-gospodarstvo/sodni-izvedenec-kangler-v-12-letih-s-kmetijstvom-zasluzil-188000
Izvedenec Mayr je po poročanju Reporterja ugotovil, da je ob upoštevanju vseh dohodkov, ki izhajajo iz tabele izvedenke kmetijske stroke, razlika med viri in porabo pozitivna, Kanglerju pa bi še ostalo 59.611 evrov presežka. Če bi …

Primeri posredovanja sodnega izvedenca – Sodni izvedenec …
https://www.sodnizvedenec.si/sodni-izvedenec/primeri-posredovanja-sodnega-izvedenca
Primeri posredovanja sodnega izvedenca Fasader je napravil stranki fasado. Stranka ne priznava njegovih izmer in ugovarja kvaliteti. Želi znižanje cene za 5.000 €. Sodni izvedenec po naročilu fasaderja izdela izv.mnenje, kjer preišče …

Sodni izvedenec in tolmač – Boris Korenčan
https://www.sodnizvedenec.si/
Sodni izvedenec gradbene stroke Na podlagi več kot dvajset let dela v gradbeništvu, strokovnega izpita v gradbeništvu v letu 1991 in izpita za sodnega izvedenca sem usposobljen za izdelavo sodno izvedenskih mnenj iz gradbeništva …

Sodni izvedenci in cenilci za področje obrti
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Sodniizvedenciincenilcizapodro%C4%8Djeobrti.aspx
Sodni izvedenci in cenilci za področje obrtne dejavnosti Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako …