Poklic: Stikalničar

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo Za Okolje in Prostor
Ministry of Environment (EN)

Naslov:

Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 74 00
Fax: +386-1 478 74 22
Email: gp.mop@gov.si
URL: http://www.mop.gov.si

Uporabne povezave:

Stikalničar v elektroenergetskem sistemu / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12704/prikaziPoklic/
Stikalničar v elektroenergetskem sistemu upravlja stikališča v elektroenergetiki in stikališča pri velikih odjemalcih električne energije. Njegove naloge so upravljanje s postroji in napravami v stikališču elektroenergetskega sistema, ki …

Stikalničar v elektroenergetskem sistemu | ICES
http://ices.dev.specto.si/strokovna-usposabljanja/usposabljanje-upravljavcev-energetskih-naprav/stikalnicar-v-elektroenergetskem-sistemu
Stikalničar v elektroenergetskem sistemu upravlja postroje in naprave v stikališču elektroenergetskega sistema, upravlja energetske naprave za proizvodnjo električne energije in jezovne naprave, vzbuja generator in sinhronizira z …

Stikalničar v industriji / Poklici in strokovni kadri / eVEM
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12712/prikaziPoklic/
Stikalničar v industriji upravlja stikalne naprave in postroje v industrijskem stikališču ter transformatorske naprave. Stikalničar v industriji lahko opravlja naloge le, če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno …

Stikalničar v elektroenergetskem sistemu 19. Upravljavec plinskih naprav 7. Dispečer v elektroenergetskem sistemu 20. Upravljavec centralnega ogrevanja 8. Dispečer v plinovodnem sistemu 21. Upravljavec klimatizacije in 9. 22. 10. …

Elektro inštalacije, “ELEKTROSTIK” BOGDAN RUPNIK S.P …

Elektro inštalacije, “ELEKTROSTIK” BOGDAN RUPNIK S.P.-CERKNO


Pridobljen certifikat stikalničar v elektroenergetiki Certifikat za opravljeno usposabljanje s termovizijsko opremo Pridobljen certifikat protieksplozijske zaščite za delo na napravah Certifikat Excellent SME ki ga je podjetje pridobilo 2 …

Elektrostik – elektro servis in varjanje plastike
https://www.elektrostik.eu/
Pridobljen certifikat stikalničar v elektroenergetiki! Certifikat za opravljeno usposabljanje s termovizijsko opremo! Pridobljen certifikat protieksplozijske zaščite za delo na Ex napravah! Kaj nas dela uspešne Reference, ki smo jih …

Stikalničar v elektroenergetiki | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/programi-za-odrasle/stikalnicar-v-elektroenergetiki
Vsebine programa so: pravni predpisi, tehnični predpisi in standardi, (elektro)energetske naprave in postroj Obratovanje elektroenergetskega sistema, elektroenergetske naprave in električne meritve, elektroenergetski sistemi in …

Program: ELEKTROTEHNIK | Dijaški svet

Program: ELEKTROTEHNIK


Nacionalno poklicno kvalifikacijo Stikalničar/ stikalničarka v elektroenergetiki pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Delovanje elektroenergetskih sistemov, Proizvodnja in prenos električne energije in Upravljanje …

Seznam prilog potrebnih za vpis – Spreminjamo …
http://www.izs.si/imeniki-seznami/imenik-pooblascenih-inzenirjev/vpis-v-imenik-pooblascenih-inzenirjev/seznam-prilog-potrebnih-za-vpis/
DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE morajo vlogi za vpis v imenik predložiti naslednja dokazila v izvirniku ali overjeni fotokopiji, razen dokazil iz prve in tretje alineje: … … Navodila in pogoji za vpis Vlogo za vpis v imenik …

Elektrikar in elektrotehnik – opis poklica in aktualna dela …
https://www.zaposlitev.info/kariera/elektricar/
STIKALNIČAR ENERGETIK AVTOMATIK ELEKTRONIK MULTIMEDIJSKI OPERATER Triletni program se konča z zaključnim izpitom, štiriletni pa s poklicno maturo. Izobraževalni sistem pri nas dopušča, da se z dodatnimi 2 leti …