Poklic: Strokovni delavec v športu

Strokovni delavec v športu je tisti, ki opravlja v športu vzgojno-izobraževalno ali strokovno-organizacijsko delo.

Legislacija:

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98 z dne 20. 3. 1998)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Images of Strokovni delavec v športu

13. evidenca usposobljenih strokovnih delavcev je evidenca vseh udeležencev tečajev usposabljanja, ki so pridobili strokovni naziv. 3. člen V pravilih uporabljeni izrazi strokovni delavec, predavatelj, kandidat, udeleženec, vodja …

Strokovni delavec v športu / Poklici in strokovni kadri / …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/13191/prikaziPoklic/
Strokovni delavec v športu Strokovno delo v športu lahko opravlja strokovni delavec, ki: ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu in … Republika Slovenija SPOT, Slovenska poslovna točka …

Postanite strokovni delavec v športu! – Fitnes zveza …

Postanite strokovni delavec v športu!


Želite pridobiti naziv strokovnega delavca v športu ali zgolj razširjati modul? Želite znanje iz področja funkcionalne fitnes vadbe? Pilatesa? Skupinske fitnes vadbe? Pridružite se nam! Izšel je razpis za strokovnega delavca v športu (po …

Strokovni delavec v športu – VPPK > Vzajemno …
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=75&langid=1
Strokovni delavec v športu Številka seznama: Seznam 1 Pristojni organ: Ministrstvo za izobraževanje, zanost in šport Kontaktna oseba: Andreja Schmuck tel.: (01) 400 52 24 e-pošta: andreja.schmuck(at)gov.si Kratek opis: …

Vaditelj odbojke – strokovni delavec 2 – Fakulteta za šport
https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-usposabljanje/aktualni-tecaji/2017031009484816/
Vaditelj odbojke – strokovni delavec 2 Prijavnica: Izpolnite prijavnico Navodila × Elektronska prijava je nadomestila klasično prijavo preko priloženih datotek. Prosimo vas, da izpolnite vsa navedena polja. Bodite pozorni, da v polje …

PRAVILNIK O PRIDOBITVI USPOSOBLJENOSTI | Fit Tovarna

PRAVILNIK O PRIDOBITVI USPOSOBLJENOSTI


IFPA OSEBNI TRENER – STROKOVNI DELAVEC V ŠPORTU 2 STOPNJA člen vsebina pravilnika S tem pravilnikom se določi način izvajanja strokovnega usposabljanja, imenovanje in sestava komisij, postopek preverjanja …

18. člen (opravljanje strokovnega izpita) Strokovni izpit opravljata pripravnik in strokovni delavec iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: kandidat). 19. člen (pogoji) Pripravnik se lahko prijavi k opravljanju …

Podaljšanje in sklepanje zavarovanj odgovornosti strokovni…

Podaljšanje in sklepanje zavarovanj odgovornosti strokovnih delavcev v športu za leto 2018


Zavarovanje poklicne in splošne odgovornosti za strokovnega delavca v športu – za klube in društva, ki jo pokriva Regijska pisarna Olimpijskega komiteja Nova Gorica …

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8497
Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive. SOP 2007-01-5901. EVA 2007-3311-0062. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne za izboljšanje uporabniške …