Poklic: Strokovni sodelavec, arhivski sodelavec

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo za kulturo
Ministry of Culture (EN)

Naslov:

Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 369 59 00
Fax: +386-1 369 59 01
Email: gp.mk@gov.si
URL: http://www.mk.gov.si

Uporabne povezave:

AJPES – ISPAP
https://www.ajpes.si/ispap/
ISPAP Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

Inštitut za novejšo zgodovino – sodelavci
http://www.inz.si/sodelavci.php
dr. Filip Čuček (Maribor, 1977) Znanstveni sodelavec (od leta 2008 zaposlen na INZ) Osrednje področje njegovega dela je usmerjeno v raziskovanje slovenske politične zgodovine druge polovice 19. stoletja; ob tem se parcialno posveča srednjeevropski problematiki v Habsburški monarhiji.

Zaposleni – pa-ng.si
http://www.pa-ng.si/o-nas/zaposleni
Ob ustanovitvi sta bila v arhivu poleg vršilca dolžnosti ravnatelja zaposlena še dva arhivista in arhivski manipulant. V naslednjih letih se je kolektiv postopoma širil, močneje pa se je kadrovsko okrepil šele v osemdesetih letih.

Predlog KSJS – Anomalije JS (julij 2016)
http://www.pss-slo.org/dokumenti/predlog_ksjs.pdf
j016031 sistemski administrator vi vi s 21 31 23 35 j016043 viŠji strokovni sodelave v sploŠnih sluŽ ah vi vi 0 23 33 25 35 j016970 vodja v vi 0 30 45 32 47 j016976

Univerza v Ljubljani
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/statut_univerze_v_ljubljani.aspx
Statut Univerze v Ljubljani – ČISTOPIS, neuradno prečiščeno besedilo, 30.11. 2016 – NE VELJA VEČ Nov Statut Univerze v Ljubljani najdete na povezavi tukaj: POVEZAVA 1. …

Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP364
Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS). SOP 2013-01-1767. EVA 2013-2030-0041. EPA –

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) – PisRS
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS). SOP 2008-01-2429. EVA 2008-3111-0032. EPA –