Poklic: Strokovni sodelavec, ki opravlja socialno varstvene storitve

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY (EN)

Naslov:

Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 33 11
Fax: +386-1 433 10 31
Email: gp.mg@gov.si
URL: http://www.mgrt.gov.si

Uporabne povezave:

Strokovni sodelavec v socialnem varstvu / Poklici in strokovni …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12461/prikaziPoklic/
Socialno varstvene storitve opravljajo strokovni delavci in strokovni sodelavci. Strokovni sodelavci v socialnem varstvu so delavci, ki opravljajo posamezne socialno varstvene storitve in so končali: družboslovne programe izobraževanja …

Strokovni delavec v socialnem varstvu / Poklici in strokovni …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12459/prikaziPoklic/
Socialno varstvene storitve opravljajo strokovni delavci in strokovni sodelavci. Strokovni delavci so delavci, ki so dosegli ustrezno stopnjo izobrazbe oziroma imajo dosežene ustrezne delovne izkušnje, so opravili pripravništvo ter …

Socialnovarstvene storitve | Ministrstvo za delo, družino …
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/
Isti zakon v prvem odstavku 65. člena določa, da lahko socialno-varstvene storitve opravlja zasebnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z 69. ali 70. členom zakona ima opravljen strokovni . …

Pomoč družini | Ministrstvo za delo, družino in socialne …
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovarstvene_storitve/pomoc_druzini/
Pomoč družini obsega tri vrste pomoči: pomoč za dom, ki obsega strokovno svetovanje družini za urejanje odnosov in funkcioniranje družine pomoč na domu, ki obsega socialno oskrbo invalidnih, starejših in drugih oseb, ki se jim …

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih …
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev: Institucionalno varstvo (starejših)
Storitev se izvaja na podlagi pogodbe, ki jo v skladu s 65. členom Zakona o socialnem varstvu skleneta center za socialno delo in oseba, ki izvaja storitev ali pa na podlagi pogodbe, ki jo skleneta izvajalec institucionalnega varstva …

6. poglavje: Delavci, ki opravljajo socialno varstvene storitve …
https://zakonodaja.com/zakon/zsv/6-poglavje-delavci-ki-opravljajo-socialno-varstvene-storitve
Zakon o socialnem varstvu – ZSV, Del: IV, Poglavje: 6, Naziv: Delavci, ki opravljajo socialno varstvene storitve Prijava Toggle navigation Zakonodaja.com Kazalo Iskanje Pravna pomoč App API Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) …

VPPK > Seznam 2b – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev/seznam-2b.aspx
Strokovni delavec varstva narave Ministrstvo za infrastrukturo 39 Strokovni sodelavec, ki opravlja socialno varstvene storitve Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 40 Tehnik zdravstvene nege Ministrstvo za …

Zakon o socialnem varstvu, tretjič – SocialniDelavec.com
Zakon o socialnem varstvu, tretjič
Soc. varstvene storitve opravljajo strokovni delavci in strokovni sodelavci. Strokovni delavci so končali višjo/visoko šolo, ki izobražuje za soc. delo in so opravili pripravništvo ter strokovni izpit iz soc. varstva. So tudi tisti, ki so končali …

10. člen Socialno varstvene storitve (v nadaljnjem besedilu: storitve), namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav (socialna preventiva), obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, družini in skupinam prebivalstva.

Dovoljenje za delo za opravljanje socialnovarstvenih …
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/dovoljenje_sociala/
ZSV v prvem odstavku 65. člena določa, da lahko socialno-varstvene storitve opravlja zasebnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z 69. ali 70. členom ZSV ima opravljen strokovni izpit in je …