Poklic: Strokovni sodelavec, konservatorski sodelavec

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo za kulturo
Ministry of Culture (EN)

Naslov:

Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 369 59 00
Fax: +386-1 369 59 01
Email: gp.mk@gov.si
URL: http://www.mk.gov.si

Uporabne povezave:

AJPES – ISPAP
https://www.ajpes.si/ispap/
ISPAP Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

Pravilnik o projektni dokumentaciji – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8788
Pravilnik o projektni dokumentaciji. SOP 2008-01-2336. EVA 2008-2511-0024. EPA –