Poklic: Strokovni sodelavec – muzejski sodelavec

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo za kulturo
Ministry of Culture (EN)

Naslov:

Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 369 59 00
Fax: +386-1 369 59 01
Email: gp.mk@gov.si
URL: http://www.mk.gov.si

Uporabne povezave:

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Postopki/dediscina/izpiti_nazivi/2015/vloga_za__strokovni_naziv_-_OBR-2a.docx
strokovni izpit s področja varstva kulturne dediščine Konservatorski sodelavec, konservatorsko-restavratorski sodelavec, muzejski sodelavec in arhivski sodelavec: višja strokovna izobrazba ustrezne smeri strokovni izpit s področja …

Dejavnost arhivov (91.012) / Dejavnosti / eVEM
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/13016/prikaziDejavnost/
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih Velja za naslednje police: Arhivist Arhivski tehnik Strokovni sodelovaec – Arhivski sodelavec Strokovni sodelavec – muzejski sodelavec Strokovni sodelavec – arhivski …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2249/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-kulturne-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
MUZEJSKI SODELAVEC VI 1 VIŠJI MUZEJSKI SODELAVEC 27 34 63 G026013 MUZEJSKI SODELAVEC VI 2 MUZEJSKI SODELAVEC 24 29 64 G026014 OBLIKOVALEC ČEVLJAR VI 0 23 …

– Opravljen strokovni izpit za srednjo izobrazbo – 30 to čk iz strokovnega dela Višji konservatorski sodelavec, višji konservatorski-restavratorski sodelavec, višji muzejski sodelavec …

apr VIŠJI STROKOVNI DELAVEC VII/1 J017163 VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 J017164 VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA PRODAJNO TRŽENJE VII/1 J017166 VIŠJI SVETOVALEC VII/2 (II) J017167 VIŠJI SVETOVALEC …

… Science and Sport višji knjižničar (Senior librarian) Ministry of Culture strokovni sodelavec, arhivski sodelavec (Professional co-worker, archive co-worker) Ministry of Culture strokovni sodelavec, konservatorski sodelavec List 2 b …

sodelavec, bibliotekar, strokovni specialni koordinator sodelavec pedagog, programov, športni konzervator, … muzejski in bibliotekarski svetnik, gledališki in glasbeni ustvarjalec z izjemnimi, širše priznanimi dosežki 7.20 5/26 …

Ingrid Arh – strokovni sodelavec – ARSO | 领英
https://si.linkedin.com/in/ingrid-arh-801277115/zh-cn
strokovni sodelavec ARSO 2018 年 1 月 – 至今 (3 个月) 地理信息系统技术员 GIS Technician 查看原文 查看译文 您认为译文质量如何?质量不错 • 译文有误 谢谢您的宝贵意见!DFG Consulting Engineers Inc 2013 年 1 月 – • …

Delovna mesta v Celju in okolici: inštruktor, social media …
http://www.celje.info/gospodarstvo/delovna-mesta-v-celju-okolici-instruktor-social-media-manager-fizioterapevt-strokovni-sodelavec/
Delovna mesta v Celju in okolici: inštruktor, social media manager, fizioterapevt, strokovni sodelavec … Gospodarstvo 15. 02. 2018 06:23 15. 02. 2018 25. 02. 2018 Tina Celje, delovna mesta, okolica Februar poleg snega prinaša …

TMS Razpis za delovno mesto
http://www.tms.si/index.php?m_id=razpis
Prosto delovno mesto muzejski sodelavec – dokumentalist G026013 V Tehniškem muzeju Slovenije objavljamo prosto delovno mesto muzejskega sodelavca – dokumentalista G026013 (polni delovni čas, nedoločen čas). Razpis je …