Poklic: Strokovni vodja šole vožnje

Strokovni vodja šole vožnje izvaja naslednje aktivnosti; 1. vodenje izvajanja dejavnosti: 2. notranje dopolnilno informiranje in izobraževanje; 3. organizacijo in skrb za strokovno usposabljanje; 4. vodenje evidenc; 5. obveščanje javne agencije o času izvajanja teoretičnega dela usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil preko spletnega mesta Ministrstva za promet; 6. sodelovanje z izpitnimi centri in občasno spremljanje izpitnih voženj; 7. svetovanje kandidatom za voznike; 8. skrb in odgovornost za kakovost dela šole vožnje; 9. predstavljanje šole vožnje pred organi javne agencije.

Legislacija:

Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) in Pravilnik o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje (Uradni list RS, št. 44/11)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Avtošola AMTK – Ustvarjamo voznike že od 1962!

Avtošola AMTK


V Avtošoli AMTK lahko opravljate izpit za avto kategorija B z avtomobilom, ki ima avtomatski menjalnik. Vse vožnje vključno z glavno boste opravljali z …

Avtošola Brulc | z nami do cilija

Domov


KAKO DO VOZNIŠKEGA IZPITA. Najprej se oglasimo v poslovnih prostorih šole vožnje, da se vpišemo. To lahko opravite tudi preko prijavnice na naši spletni strani, vendar osebni stik je najboljši in najprimernejši.

Avtošola – Šola vožnje Ipsilon izobraževanje …

Domov


Vas zanima kako do vozniškega dovoljenja? Želite pričeti s tečajem cestno prometnih predpisov? V šoli vožnje Ipsilon vas pričakujemo

Zakon o voznikih – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7164
Zakon o voznikih. SOP 2016-01-3686. EVA 2015-2430-0016. EPA 1472-VII

Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10592
Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje. SOP 2011-01-2107. EVA 2011-2411-0041. EPA –

PRAVILA GASILSKE SLUŽBE – SKUPNI DEL
http://www.sos112.si/db/priloga/p9029.doc
Vodja enote odredi smer vožnje … ki zagotavlja strokovni poseg ob raznovrstnih nezgodah. … šole, kulturne ustanove …

Obvestila – OŠ Korena
http://www.o-korena.mb.edus.si/Aktualno.html
Eva je prejela bronasto značko PZ Slovenije za osvojenih 8 izletov v knjižici Mladi planinec. Prav tako je prejemnica srebrne značke za osvojenih 16 izletov!

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/86881
2345. Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB5), stran 6021.

Družina Jezeršek: »Znamo se skregati, a znamo tudi …
http://www.delo.si/zgodbe/nedeljskobranje/druzina-jezersek-znamo-se-skregati-a-znamo-tudi-znova-sesti-skupaj_1.html
Sonja in Franci Jezeršek sta se pred desetletji lotila kuhe in tlakovala pot uspešnemu družinskemu podjetju, zgodbo pa z njima nadaljujejo vsi štirje njuni sinovi.

Mavrica » Vrtec Trebnje
http://www.vrtec-trebnje.si/si/enote/mavrica
O enoti Mavrica. Režunova ulica 8. Hodnik A tel.: 07 34 81 195 Poslovni čas enote: 5:30 – 17:00. Vodja enote: Nuša Pajk. Št. oddelkov: 4 oddelki 1. starostnega obdobja