Poklic: Tehnični preglednik za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite

Pregledovanje in preizkušanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite obsega pregled dokumentacije o vgrajenem sistemu ter pregled in preizkus sistema aktivne požarne zaščite. Tehnični preglednik ugotavlja, ali sistem brezhibno deluje, če gre za novo vgrajen ali rekonstruiran sistem pa tudi, ali ustreza rešitvam, ki so navedene v projektni oziroma tehnični dokumentaciji.

Legislacija:

Zakon o varstvu pred požarom Fire Protection Act

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Naslov:

Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: + 386 1 471 22 11
Fax: + 386 1 471 29 78
Email: glavna.pisarna@mors.si
URL: http://www.mo.gov.si

Uporabne povezave:

Tehnični preglednik za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=241&langid=1
Pogoji za opravljanje v RS: Tehnični preglednik za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite mora izpolnjevati naslednje pogoje: visokošolska strokovna izobrazba strojne ali elektro stroke, opravljen strokovni izpit strojne ali …

Regulated profession – Tehnični preglednik za vgrajene …
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=21786&id_profession=7040&tab=countries&quid=2
Generic name of profession Title: Fire prevention/protection officer Identification Name of regulated profession: Tehnični preglednik za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite Translation(s): Technical inspector of installed active fire …

Pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne …
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/14102/prikaziDejavnost/
Naloge varstva pred požarom so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, dimnikarstvo …

Pregledi aktivne požarne zaščite – Vizija varnosti! …
http://www.vizijavarnosti.com/vsebina/2010/pregledi-aktivne-pozarne-zascite.php
Pregledi aktivne požarne zaščite Pregledi sistemov aktivne požarne zaščite so urejeni s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l. RS, št. 45/2007). Z njim se določajo pogoji, ki jih …

Pooblastilo preneha in izvajalec pregledov ne more več opravljati pregledov in preizkušati vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite: – če ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev pooblastila v skladu s 4. členom tega pravilnika; – če …

Pregledi aktivne požarne zaščite – Preizkusni laboratorij …
http://www.ekosystem.si/pregledi_aktivne_pozarne_varnosti.html
Izvajamo preglede aktivne požarne zaščite skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l.RS št.45/2007). Lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ter …

Pregledi sistemov aktivne požarne zaščite :: IVD
http://www.ivd.si/dejavnosti/pregledi-sistemov-aktivne-pozarne-zascite/
Dejavnost se izvaja v Centru požarne varnosti Na področju aktivne požarne zaščite izvajamo: Preglede in preskuse sistemov aktivne požarne zaščite Pri čemer si mora zavezanec pridobiti potrdilo za naslednje vgrajene sisteme …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/80393
(1) Pregledovanje in preizkušanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite sme opravljati izključno tehnični preglednik, naveden na pooblastilu izvajalca pregledov. (2) Tehnični preglednik mora imeti opravljene izpite in izpolnjevati …

Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7258
Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. SOP 2007-01-2468. EVA 2006-1911-0010. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne za …

16 Delo in varnost – LVIII/2013/št. 3 Osrednja tema Članek s področja aktivne požarne zaščite (APZ) temelji na dozdajšnjih izkušnjah s področja pregledovanja sistemov aktivne požarne zaščite. Poudarek bo predvsem na ugotavljanju