Poklic: Tehnik zdravstvene nege

zdravstvena nega posameznika v različnih stanjih zdravja in bolezni ter v različnih življenjskih obdobjih, – pomoč bolniku pri izvajanju dnevnih življenjskih dejavnosti, – priprava na diagnostične in terapevtske posege in postopke, – izvedba enostavnih diagnostično terapevtskih posegov in postopkov, – sodelovanje pri izvajanju intenzivne terapije in intenzivne nege, – ukrepanje v nepričakovanih situacijah, nudenje nujne medicinske pomoči v okviru pristojnosti, – zdravstvena vzgoja bolnika v okviru tima.

Legislacija:

Health Services Act

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA ZDRAVJE
Ministry of Health (EN)

Naslov:

Štefanova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 478 6001
Fax: +386 1 478 6058
Email: gp.mz@gov.si
URL: www.mz.gov.si

Uporabne povezave:

Zapiski za strokovni izpit tehnik zdravstvene nege …

Zapiski za strokovni izpit tehnik zdravstvene nege ZAKONODAJA


Podatki objavljeni na spletnih straneh so namenjeni splošnemu informiranju in ne morejo nadomestiti osebnega obiska pri zdravniku ali drugem ustreznem strokovnjaku.

Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege | Negovalne …

Negovalne diagnoze v psihiatriji


1 Uvod k razumevanju negovalnih diagnoz. Pred vami je osnutek negovalnih diagnoz, ki bo ob zaključku nedvoumno dragocen pripomoček medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom pri samostojnem in odgovornem delu z bolniki, kot tudi drugem osebju v zdravstveno negovalnem timu.

Kdo smo? – Diagnostični center Šentjur
http://www.dc-sentjur.com/sl/kdo-smo/
Dragiša Čolović, dr. med. spec. medicine dela, prometa in športa/ zdravnik, prokurist, dragisa.colovic@dc-sentjur.si Vesna Pekarović Džakulin, dr. med. spec. družinske medicine, spec. medicine dela,prometa in športa, …

Tim – Nevenka Jadek
http://www.jadek.si/tim.html
ZASEBNA ORDINACIJA dr. JADEK d.o.o. Cankarjeva ulica 6, 3000 CELJE TEL: 03/ 4924-700. Splošne informacije; Cenik; Delovni čas; Storitve; Tim; Download; Tim. Nevenka Jadek, dr. med. spec. MDPŠ

Zaposlimo – Kolektor CPG
https://www.cpg.si/zaposlitev/
Kolektor CPG – proizvodnja, dobava in vgradnja asfaltov, betonov, prodaja peskov in gramozov, površinske prevleke, gradbena mehanizacija, mehanične delavnice

Srednja zdravstvena šola Celje > O šoli
http://www.szsce.si/sola/o-soli/
Osnovne informacije. Pouk poteka v dopoldanski in še vedno tudi v popoldanski izmeni. V novi šoli imamo vse ustrezne strokovne kabinete in specializirane učilnice, kjer potekajo vaje oziroma praktični pouk zdravstvene nege, pomoči in …

Predstavitev – DOM LIPA

Predstavitev


Zdravstvena dejavnost v domu za starejše izhaja iz Zakona o zdravstvenem varstvu in Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določata, da domovi za starejše opravljajo v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti zdravstveno nego, rehabilitacijo ter …

www.stat.si
http://www.stat.si/klasius/Docs/Pretvornik_SifrantIzobZRSZ_KLASIUSSRV.XLS
pret_sifizobzrsz_klasiussrv naziv kmetijski delavec Živilskopredelovalni delavec gozdarski delavec lesarski delavec papirniŠki delavec rudarski delavec

Strokovni izpiti za zdravstvene delavce in sodelavce …
http://www.mz.gov.si/si/za_izvajalce_zdravstvenih_storitev/izobrazevanje_in_izpiti/strokovni_izpiti_za_zdravstvene_delavce_in_sodelavce/
Program strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce . Strokovne vsebine poklicnega področja ; Prva pomoč (.doc) Socialna medicina (.doc)

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov …
http://www.dmszt-nm.si/si/predstavitev/zgodovina/
Zgodovina društva BREZ POZNAVANJA PRETEKLOSTI NE MOREMO SANJATI O PRIHODNOSTI »S prihodnostjo se soočimo preko svoje preteklosti.« – P. S. Buck