Poklic: Tolmač znakovnega jezika

Tolmač znakovnega jezika gluhim osebam tolmači slovenski govorni jezik v znakovni jezik ter slišečim osebam tolmači znakovni jezik v slovenski govorni jezik

Legislacija:

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Ministry of Labour, Familiy, Social Affairs and Equal Opportunities (EN)

Naslov:

Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: + 386 1 369 77 00
Fax: + 386 1 369 78 32
Email: gp.mddsz@gov.si
URL: www.mddsz.gov.si

Uporabne povezave:

Tečaj slovenskega znakovnega jezika – Zavod ŠOLT
http://www.zavod-solt.si/?mod=catalog&action=productDetails&ID=82
Tečaj slovenskega znakovnega jezika, Jezikovni, strokovni, športni tečaji in inštrukcije

NPK – Nacionalna poklicna kvalifikacija. | NPK katalogi
http://www.npk.si/index.php?subpageid=5&katid=28&searchq=
VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK. Vsaj srednja poklicna izobrazba in; izkušnje z uporabo slovenskega znakovnega jezika (formalno ali neformalno dokazilo).

Veljavni predpisi | Ministrstvo za delo, družino in …
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/
3. DRUŽINA. Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (Uradni list RS, št. 63/2013) Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS št.

Pravice gluhih in naglušnih v sodnih postopkih – Delo
http://www.delo.si/novice/kronika/pravice-gluhih-in-naglusnih-v-sodnih-postopkih.html
Javne institucije prilagajajo svoja spletišča ljudem z različnimi oviranostmi

NRP – nacionalno informacijsko središče za poklicne …
http://www.nrpslo.org/index.aspx
©2011-2012 NRP Slovenija. Vse pravice pridržane. Zemljevid strani | Politika zasebnosti | Pravno obvestilo | O avtorjih: Center RS za poklicno izobraževanje

NPK – Nacionalna poklicna kvalifikacija. | NPK katalogi
http://www.npk.si/?subpageid=5
VSTOPNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, PREDEN SE LAHKO VKLJUČI V POSTOPEK PRIDOBIVANJA NPK. Najmanj dokončana osnovnošolska …