Poklic: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali

Ponudnik storitve lahko opravlja dejavnost optikov, montažo in vstavljanje leč v okvirej očal ter popravilo očal.

Legislacija:

Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.) Uredba o obrtni dejavnosti (Ur.l. RS, št.63/13)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA

Naslov:

Celovška cesta 71
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386 1 58 30 500
Fax: +386 1 50 59 270
Email: info@ozs.si
URL: www.ozs.si

Uporabne povezave:

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9297
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara). SOP 2008-01-4286. EVA -. EPA –

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP214
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije. SOP 2006-01-4697. EVA -. EPA –

Podjetja | Občina Ljutomer
http://www.obcinaljutomer.si/stran/podjetja/1389
Ste podjetje v občini Ljutomer in vas ni na seznamu ali pa so podatki napačni? Sporočite nam podatke na info@ljutomer.si in vas bomo dodali oziroma popravili podatke.

Kontakt
http://www.ooz-ljbezigrad.si/kontakt.html
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad. Nade Ovčakove ulica 13 1000 Ljubljana. Tel.: 01/5340 770, 040/361-660 (sekretarka), 01/5349 368 …

Obrtni register – ooz-ljbezigrad.si
http://www.ooz-ljbezigrad.si/obrtni-register.html
Obrtni register. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad vodi obrtni register na območju njenega delovanja, ki obsega del Mestne občine Ljubljana (območje bivše občine Ljubljana-Bežigrad) in del občine Dol pri Ljubljani.

Pregled klasifikacije – Klasje – Stat
http://www.stat.si/Klasje/Klasje/Tabela/5531
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor

PLANETA trgovina in storitve, d.o.o. Ljubljana – bizi.si
http://www.bizi.si/PLANETA-D-O-O-LJUBLJANA/
PLANETA trgovina in storitve, d.o.o. Ljubljana, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Davčna in matična številka, poslovni in finančni podatki podjetja v …

Katalog obrtnikov – OOZ Nova Gorica
http://www.ooz-novagorica.si/katalog-obrtnikov
a-media marketing in oblikovanje d.o.o. cesta prekomorskih brigad 20 5290 Šempeter pri gorici tel.: +386 (5) 393 80 66 e-pošta.: #em#696f646c44642b6a6d6d636a227e67#em#

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/116929
(1) Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, člane podpisnikov, ki imajo skladno z zakonom registrirano (opredeljeno) področje trgovinske dejavnosti G, v okviru oddelkov Standardne klasifikacije dejavnosti: – 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, – 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili …