Poklic: Učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v srednješolskem izobraževanju

Učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v vzgojno-izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja poučuje enega ali več strokovnoteoretičnih predmetov v nižji poklicni, srednji poklicni, tehniški in srednji strokovni šoli ali gimnaziji (upper secondary level) ali izvaja korepeticije v programu umetniške gimnazije. Poučuje dijake v starosti od 15 do 19 oziroma 20 let in odrasle.

Legislacija:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 48/11 in 92/12), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 74/02, 72/07 in 89/08)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Učitelj − poklic, ki v javnosti velja za udobnega, je stresen
http://www.delo.si/gospodarstvo/trg-dela/ucitelj-poklic-ki-v-javnosti-velja-za-udobnega-je-stresen.html
Ljubljana − V splošni javnosti učiteljski poklic velja za udobnega, z veliko prostega časa, solidno plačo in dolgimi »počitnicami«. Pred pogajanji o varčevalnih ukrepih v javnem sektorju smo s pomočjo podatkov poskušali ugotoviti, …

Zakon o gimnazijah (ZGim) – pisrs.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO450
Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne za izboljšanje uporabniške izkušnje – spremeni nastavitve – več o piškotkih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). SOP 1996-01-0567. EVA -. EPA 0937