Poklic: Učitelj v glasbeni šoli

Učitelj v glasbeni šoli poučuje v vzgojno-izobraževalnih programih osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja. Programi glasbene šole se začenjajo za otroke v starosti 5 let in se praviloma končajo ob koncu osnovnošolskega obdobja (15 let). Poučuje različne instrumente, petje, ples, nauk o glasbi ali izvaja korepeticije.

Legislacija:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D), Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah, Ur. l. RS 43/00, 95/02, 82/03, 90/08 in 72/10

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Opis poklica – ZRSZ – Domov
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=622
Kaj delavec običajno dela Učitelj v glasbeni šoli lahko poučuje v programih predšolske glasbene vzgoje ali glasbene in plesne pripravnice. Programi glasbene šole se začenjajo za otroke v starosti petih let in se praviloma končajo ob …

Učitelj v glasbeni šoli | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklic/ucitelj-v-glasbeni-soli
Učitelj v glasbeni šoli lahko poučuje v programih predšolske glasbene vzgoje ali glasbene in plesne pripravnice. Poučuje različne instrumente in nauk o glasbi ali poučuje v glasbeno plesnem programu. … Učitelj v glasbeni šoli naj bi …

Regulated profession – Učitelj v glasbeni šoli (Slovenia)
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=6115&id_profession=3228&tab=countries&quid=2
2018/02/24 · Activities Description of activities: Učitelj v glasbeni šoli poučuje v vzgojno-izobraževalnih programih osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja. Programi glasbene šole se začenjajo za otroke v starosti 5 let in se …

ZRSZ – eSvetovanje – Kaj naj delam
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajNajDelam/Poklic/?id=622&naziv=U%c4%8ditelj+v+glasbeni+%c5%a1oli&sf=2354.01
Učitelj v glasbeni šoli Učitelj v glasbeni šoli lahko poučuje v programih predšolske glasbene vzgoje ali glasbene in plesne pripravnice. Poučuje različne … Delodajalci so ob prijavi prostega delovna mesta opredelili, da pričakujejo od …

Učitelj v glasbeni šoli / Poklici in strokovni kadri / eVEM
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12539/prikaziPoklic/
Učitelj v glasbeni šoli Učitelj v glasbeni šoli poučuje v vzgojno-izobraževalnih programih osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja. Programi glasbene šole se … Republika Slovenija Enotna poslovna točka e-VEM portal za …

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12515
Predpis v pripravi Konec postopka, predpis ni nikoli veljal Konzumiran ali obsoleten predpis …

Opis poklica – ZRSZ – Domov
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=2767
Kratek opis Predmetni učitelj za glasbo poučuje glasbeno vzgojo in pevski zbor v osnovni šoli, in sicer od šestega do devetega razreda z možnostjo dela v četrtem in petem razredu. To pomeni, da učencem posreduje znanja s …

Kje je lepo biti učitelj – Delo
http://www.delo.si/mnenja/blog/kje-je-lepo-biti-ucitelj.html
Na ravni učitelja začetnika v osnovni šoli so imeli štiri leta nazaj najnižje bruto plače pedagogi v Rusiji, 480 evrov, najvišje pa na Škotskem, 2 454 evrov. Skoraj enako razmerje, ena proti pet, je tudi pri plačah Glede na to, da so v …

Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE990
Predpis v pripravi Konec postopka, predpis ni nikoli veljal Konzumiran ali obsoleten predpis …

Iskani ključ: učitelj v glasbeni šoli | Slovenskenovice.si
http://www.slovenskenovice.si/tags/ucitelj-v-glasbeni-soli
učitelj v glasbeni šoli Iskani ključ: učitelj v glasbeni šoli Groza: profesor (74) v glasbeni šoli spolno napadel 13-letnico Objavljeno: 16.09.2017 19:30 Avtor: Tanja Jakše Gazvoda Branko Huterer po priznanju obsojen na …