Poklic: Učitelj v osnovni šoli

Učitelj v osnovni šoli poučuje v vzgojno-izobraževalnih programih primarnega in nižjega sekundarnega izobraževanja, in sicer otroke v starosti od 6 do 15 let in odrasle. Lahko poučuje obvezne predmete v prvem in drugem obdobju osnovne šole (primary level) ali enega ali več predmetov v drugem in tretjem obdobju osnovne šole (lower secondary level).

Legislacija:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D), Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13), Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/2011, 10/2012 in 92/2012), Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 35/06)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. SOP 2013-01-1988. EVA 2013-3330-0026. EPA –

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6684
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. SOP 2005-01-2965. EVA 2005-3311-0013. EPA –

UČNI NA ČRT ZA IZBIRNI PREDMET ŠAH v devetletni osnovni šoli
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Sah.pdf
ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE UČNI NA ČRT ZA IZBIRNI PREDMET ŠAH v devetletni osnovni šoli ŠAH-1 (Šahovske osnove) ŠAH-2 (Šahovsko kombiniranje) ŠAH-3 (Šahovska strategija)

Vrtec Orehek – Vrtec pri Osnovni šoli Orehek Kranj
http://www.osorehek-vrtec.si/
V mesecu decembru in januarju je otroke skupin Sončki, Palčki in Gumbki obiskal učitelj s Kitajske, Wang Chengtian. Predstavil nam je kitajske tradicionalne jedi.

OSCV Portal – Domov
http://www.oscv.si/
Od 18. 3. do 20. 3. 2018 poteka pod vodstvom Geoparka Idrija 4. srečanje partnerjev v projektu ESTEAM. Prva dva dni gostimo partnerje z Norveške, Portugalske, Islandije, Ljubljane in Idrije na naši šoli.

O meni – Vitazen

O meni


Človek Dušan Osojnik, bonpu zen učitelj in raziskovalec zdravilnih harmonij gonga Že v osnovni šoli, pri predmetu zgodovina, so me navdušila vprašanja o temeljnih življenjskih ”resnicah”, kakor so jih razlagali razni grški misleci.

Novice – OŠ Polje
http://www.ospolje.si/novice.html
OBVESTILO STARŠEM O POTEKU SPLOŠNE STAVKE V OŠ POLJE 9.2. 2018 Zaposleni na naši šoli so se opredelili za stavko javnega sektorja, zato na OŠ Polje v …

Osnovna šola Globoko — Uradna spletna stran
http://www.os-globoko.si/
Druga računalniška delavnica. V sredo, 28. 3. 2018, je v okviru projekta Simbioza potekala druga računalniška delavnica za babice in dedke otrok iz 6. in 7. razreda.

Waldorfska šola – WŠ Savinja
http://www.waldorf-savinja.si/
V petek, 9. 2. 2018 ni pouka. Prosti dan bomo nadomestili v soboto, 12. maja 2018. VABIMO VAS NA MIKLAVŽEV SEMENJ, V SOBOTO, 2. 12. 2017, OD 10.

Mnenja | Predstavitev | Predstavitev
http://www.salsero.si/predstavitev/mnenja.html
Pozdravljeni! Hvala za vse lepe trenutke na plesnih vajah in nova znanja, predvsem pa premagovanje strahu pred plesnim parketom v Mondu in …