Poklic: Učitelj za otroke s posebnimi potrebami

Učitelj za otroke s posebnimi potrebami poučuje enega ali več predmetov ali izvaja praktično izobraževanje in skrbi za vzgojo in rehabilitacijo ter za celostni razvoj otrok in mladostnikov v šolah in zavodih za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Legislacija:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D), Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (Uradni list RS, št. 33/06)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Učitelj Milan Hrastar: “vse več otrok ima poseben status …

Učitelj Milan Hrastar: “vse več otrok ima poseben status in vse je prilagojeno temu. Bomo imeli kirurge s posebnimi potrebami?


Pogledi; Učitelj Milan Hrastar: “vse več otrok ima poseben status in vse je prilagojeno temu. Bomo imeli kirurge s posebnimi potrebami?

Gibaj in zmagaj!
http://www.gibajinzmagaj.si/
Zavod Gibaj in zmagaj je skupaj s strokovnjaki iz Fakultete za šport in kliničnega oddelka za endokronologijo, diabetes in bolezni presnove v Pediatrični kliniki, pripravili poletni tabor za mlade, s katerim jih želimo spodbuditi k zdravem, aktivnem in pozitivnem življenjskem slogu, ter poskrbeti za njihovo primerno telesno težo.

Zakon o osnovni šoli (ZOsn) – pisrs.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne za izboljšanje uporabniške izkušnje – spremeni nastavitve – več o piškotkih

AJPES – ISPAP
https://www.ajpes.si/ispap/
ISPAP Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

Poklicna matura – Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija …

Poklicna matura


Poklicna matura je državni izpit, s katerim kandidati in kandidatke dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ter …

MONTESSORI PEDAGOGIKA – avevita.si
http://www.avevita.si/default.asp?mid=sl&pid=montessoripedagogika
MONTESSORI PEDAGOGIKA . Osnove Montessori pedagogike . Montessori pedagogika temelji na izhodišču mišljenja o tem, kdo so otroci.Kot filozofija poudarja edinstveno individualnost/enkratnost vsakega posameznega otroka in posledično odvrača od primerjanja z normami in s standardi, kot to počnejo tradicionalni pedagoški sistemi.

Vprašalnik za raziskavo o plačah – Plača.si
https://www.placa.si/survey
Da bodo rezultati primerljivi, vas prosimo, da so odgovori verodostojni. Za izpolnjevanje vprašalnika boste porabili največ pet minut. Obvezna polja so označena z *.

FOTO in VIDEO: Šolniki ne bodo popustili – če jim vlada …
http://www.24ur.com/novice/slovenija/stavka-v-solah-pouka-ne-bo-tudi-v-vrtcih-le-dezurstvo.html
Šolniki so se po besedah sindikata v Ljubljano na shod pripeljali z več kot 280 avtobusi. FOTO: 24ur.com. Za varstvo je poskrbljeno, a otroci večinoma niso šli v šolo

Upor na OŠ Poljane: sin pomembnih staršev grozi in …

Upor na OŠ Poljane: sin pomembnih staršev grozi in pretepa sošolce?


Kdo so otroci s posebnimi potrebami. Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so to: – otroci z motnjami v duševnem razvoju, – gluhi in naglušni otroci,

Mestna občina Maribor
http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=195
Moje življenjske prelomnice so pomembno povezane s tem, da se okoli njih lotim stvari, za katere sem bil trdno prepričan, da jih v življenju ne bom nikoli počel.