Poklic: Upravljalec industrijske peči

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY (EN)

Naslov:

Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 33 11
Fax: +386-1 433 10 31
Email: gp.mg@gov.si
URL: http://www.mgrt.gov.si

Uporabne povezave:

Upravljavec industrijske peči / Poklici in strokovni kadri …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12715/prikaziPoklic/
Upravljavec industrijske peči Upravljavec industrijske peči upravlja industrijske peči s plinskim gorilnikom, ali oljnimi gorilniki, ali gorilniki za trda goriva ali … Republika Slovenija Enotna poslovna točka e-VEM portal za podjetja in …

Upravljavec industrijske peči 5. Dispečer v elektroenergetskem sistemu 16. Upravljavec batnih motorjev 6. Dispečer v plinovodnem sistemu 17. Upravljavec kompresorskih in hladilnih naprav 7. Dispečer v daljinskem ogrevanju 18. 8. …

Upravljalec industrijske peči S predavanja iz teoretičnih predmetov bomo izvedli v obdobju od 12.oktobra 2015 dalje v prostorih Srednje šole Jesenice. Prijavljene udeležence in podjetja bomo o izvedbi predavanj obvestili pisno. …

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7700
Veljavnost predpisa Veljaven predpis Veljaven predpis, vendar se še ne uporablja Objavljen predpis, ki še ne velja Neveljaven predpis Neveljaven predpis, ki se še uporablja Predpis v pripravi Konec postopka, predpis ni nikoli veljal …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-1991/pravilnik-o-strokovnem-usposabljanju-in-preizkusu-znanja-za-upravljanje-energetskih-naprav
(upravljalec industrijske peči) Dela in naloge upravljalca industrijske peči lahko opravlja: 1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti) pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo ali …

INDUSTRIJSKE PEČI Archives – Strojplast
http://www.strojplast.si/sl/category/industrijske-peci/
Industrijske peči so praviloma projekti, skonstruirani v skladu z vsakokratnimi zahtevami. Proizvajamo peči, s katerimi se lahko izvajajo različni procesi toplotne obdelave izdelkov: polimerizacija, vulkanizacija, staranje, stablilizacija itd.

Generic name of profession – Metal caster / Foundry …
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=12189
2018/03/16 · Upravljalec industrijske peči Slovenia All regions General system of recognition – primary application The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals,contact points and competent …

Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži (35.230 …
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/13854/prikaziDejavnost/
Upravljalec centralnega ogrevanja; Upravljalec črpalnih naprav; Upravljalec industrijske peči; Upravljalec klimatizacije in prezračevanja; Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav; Upravljalec kotla; Upravljalec motorjev z notranjim …

Komorne industrijske peči Archives – Strojplast
http://www.strojplast.si/sl/category/industrijske-peci/komorne-industrijske-peci/
Komorna industrijska peč z izvlečnimi prijemali plošč Primer industrijske peči z vodili opremljenimi s prijemali. Hkrati je možno segrevanje treh akrilnih plošč. Peč je opremljena s tremi ozkimi vrati, ki preprečujejo izgubo toplote, ko se …

Proizvodnja industrijskih peči in pralnih linij – Bosio d.o.o.
http://www.bosio.si/
Proizvodnja industrijskih peči in pralnih linij NOV NASLOV!!! Bosio d.o.o. Bukovžlak 109 3000 Celje, Slovenija T: +386 3 780 25 10 F: +386 3 780 25 35 E: info@bosio.si