Poklic: Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY (EN)

Naslov:

Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 33 11
Fax: +386-1 433 10 31
Email: gp.mg@gov.si
URL: http://www.mgrt.gov.si

Uporabne povezave:

Upravljavec kompresorskih in hladilnih naprav / Poklici …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12722/prikaziPoklic/
Upravljavec kompresorskih in hladilnih naprav upravlja kompresorje in hladilne naprave, katerih skupna nazivna moč presega 300 kW. Upravljavec lahko opravlja … Čezmejno/občasno opravljanje poklica Storitve reguliranega poklica lahko …

Posebni strokovni del za upravljalce kompresorskih in hladilnih naprav (kompresorji, hladilne naprave, meritve in regulacija Posebni strokovni del za upravljalce centralnega ogrevanja (centralno ogrevanje, kotli centralnega ČASO …

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike …
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/13580/prikaziDejavnost/
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav Upravljalec kotla Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem Upravljalec plinskih naprav Upravljalec priprave vode Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti: …

Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav Upravljalec črpalnih naprav Upravljalec plinskih naprav Upravljalec centralnega ogrevanja Upravljalec klimatizacije in prezračevanja Upravljalec male elektrarne Polnilec tehničnih plinov …

Razpis seminarjev za upravljalce energetskih naprav 2015
http://spotidoc.com/doc/3620658/razpis-seminarjev-za-upravljalce-energetskih-naprav-2015
Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav 24. Polnilec tehničnih plinov 18. Upravljalec črpalnih naprav 26. Upravljalec industrijske peči 19 Upravljalec plinskih naprav Praktično usposabljanje bo kandidat opravljal v okviru tečaja z …

20. upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav, ki opravlja dela in naloge: upravljanje kompresorjev in hladilnih naprav, katerih skupna nazivna moč presega 300 kW, 21. upravljalec črpalnih naprav, ki opravlja dela in naloge …

17. upravljavec kompresorskih in hladilnih naprav, ki opravlja dela in naloge: upravljanje kompresorjev in hladilnih naprav, katerih skupna nazivna moč presega 300 kW, 18. upravljavec črpalnih naprav, ki opravlja dela in naloge 19. …

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7700
Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav. SOP 2009-01-1991. EVA 2006-2111-0081. EPA – Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics – – PIS …

Po opravljenem obnovitvenem izpitu se kandidatom podaljša Potrdilo o preizkusu znanja za opravljanje del strojnika kompresorskih in hladilnih naprav. Potrdilo izda IVD Maribor. Kraj izvajanja: Teoretični del (didaktična učilnica).

Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje T: 01 585 51 00 F: 01 585 51 01 W: www.zvd.si E: info@zvd.si ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. Obnovitveno usposabljanje Upravljavci kompresorskih in hladilnih naprav ter centralnega …