Poklic: Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY (EN)

Naslov:

Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 33 11
Fax: +386-1 433 10 31
Email: gp.mg@gov.si
URL: http://www.mgrt.gov.si

Uporabne povezave:

Motor z notranjim zgorevanjem – Wikipedija, prosta …
https://sl.wikipedia.org/wiki/Motor_z_notranjim_zgorevanjem
Zgodovina motorjev z notranjim zgorevanjem Razvoj motornih vozil, ki niso vezana na tire je spodbudil izum motorjev na notranje zgorevanjɛː 1860-Francoz Leonir zgradi prvi delujoči motor z notranjim zgorevanje(3%) 1867- Otto in …

I Z J A V A O A V T O R S T V U diplomskega dela Spodaj podpisani/-a Tilen Sotler, z vpisno številko 63990136, sem avtor/-ica diplomskega dela z naslovom: Analizator motorjev z notranjim izgorevanjem S svojim podpisom …

Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=232&langid=1
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem Številka seznama: Seznam 2c Pristojni organ: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Kontaktna oseba: Bojanka Velepič, 01/400 35 13, bojanka.velepic(at)gov.si Kratek opis: …

DELITEV PO ŠTEVILU TAKTOV • Delitev motorjev z notranjim izgorevanjem po načinu delovanja oziroma številu delovnih taktov: – štiritaktni motorji –pri njih delovni proces sestavljajo štirje gibi valja oziroma vrtljaja ročične gredi …

ŠKODLJIVI UČINKI IZPUŠNIH PLINOV MOTORJEV Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM (bencinskih in dieselskih) NA ZDRAVJE LJUDI TER MOŽNOSTI NJIHOVE KONTROLE IN ČIŠČENJA Avtorice: MilaničNika, Nemec Andreja …

2.2 Prosojnica 2: Delitev motorjev z notranjim izgorevanjem Skupaj opredelimo osnovno delitev motorjev z notranjim izgorevanjem . 2.3 Prosojnica 3: Delitev po načinu vžiga Bencinski in dizelski 2.4 Prosojnica 4: Delitev po številu …

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode (36.000 …
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/14074/prikaziDejavnost/
Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem; Upravljalec plinskih naprav; Upravljalec priprave vode; Vir: Ministrstvo za okolje in prostor Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred: V ta podrazred spada zbiranje …

Slovenski izum: “TERMOROTACIJSKI MOTOR NA VSA …
https://sites.google.com/site/izumiininovacije/home/termorotacijski-motor-na-vsa-tekoca-goriva
2010/04/04 · Predmet izuma je rotacijski motor z notranjim izgorevanjem, ki deluje na povišani temperaturi 300 stopinj C in več, ne da bi pri tem nastopile težave, ki se pojavljajo pri sedanjih batnih oz. rotacijskih motorjih kot so …

Prihodnost motorja z notranjim zgorevanjem – Novice – …
https://www.avto-magazin.si/novice/prihodnost-motorja-z-notranjim-zgorevanjem/
Kratka zgodovina Brez skoka v zgodovino težko vidimo v prihodnost. Pravzaprav načeloma sploh ni pomembno, kdaj so naredili prve motorje z notranjim zgorevanjem (MNZ), pomembneje je, kdaj smo jih začeli uporabljati. …

Slovenija – Google+
https://plus.google.com/communities/104355979926520218611
Izpusti motorjev z notranjim izgorevanjem so eden ključnih faktorjev pri uničevanju našega planeta. Tega smo se začeli zavedati zelo pozno, k sreči pa lahko v zadnjih letih dostikrat beremo o načrtih posameznih držav, da do 1 …