Poklic: Upravljalec priprave vode

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY (EN)

Naslov:

Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 33 11
Fax: +386-1 433 10 31
Email: gp.mg@gov.si
URL: http://www.mgrt.gov.si

Uporabne povezave:

Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah …
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/13480/prikaziDejavnost/
Energetski zakon Zakon predpisuje naslednje poklice: Tehnični vodja energetskega objekta Dispečer v daljinskem ogrevanju Dispečer v elektroenergetskem sistemu Dispečer v plinovodnem sistemu Vodja priprave vode Stikalničar v …

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode (36.000 …
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/14074/prikaziDejavnost/
Upravljalec priprave vode; Vir: Ministrstvo za okolje in prostor Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred: V ta podrazred spada zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode za gospodinjstva ali industrijo. Vključeno je …

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7700
Veljavnost predpisa Veljaven predpis Veljaven predpis, vendar se še ne uporablja Objavljen predpis, ki še ne velja Neveljaven predpis Neveljaven predpis, ki se še uporablja Predpis v pripravi Konec postopka, predpis ni nikoli veljal …

Priprave vod — Skupina STRIX
http://www.strix.si/strix/inzeniring/priprave-vod/
Za boljše razumevanje procesa prečiščevanja vode smo vam pripravili spodnji primer: Primer kompletne priprave vode za potrebe v proizvodnji tovarne škroba in sirupov – 2007 Vir surove vode je pitna voda iz omrežja, voda iz …

Generic name of profession – Water service manager
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=12335
2018/03/23 · Upravljalec priprave vode Slovenia All regions General system of recognition – primary application Chartered Water and Environment Manager United Kingdom All regions General system of recognition – primary application …

Priprava vode – Dezinfekcija pitne vode s klorom
https://www.hydrovod.si/priprava-vode.html
Naslovnica O pitni vodi Priprava vode Priprava vode Dezinfekcija pitne vode s klorom Zaradi vse večjega nekontroliranega onesnaževanja človekovega okolja je v naravi vse težje najti neoporečno vodo. Še najbolj so ranljive površinske …

(upravljalec priprave vode) Dela in naloge upravljalca priprave vode lahko opravlja: 1. delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti) pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega področja za kemijo, strojništvo …

Priprava pitne vode – Čiščenje odpadne vode, čistilne …
http://www.comteh.si/priprava-pitne-vode.html
Sistem priprave pitne vode temelji na odstranjevanju suspendiranih delcev (in s tem tudi mikroorganizmov) iz vode s procesom filtriranja. Za filtriranje se uporablja membransko filtracijo – mikrofiltracijo/ultrafiltracijo. Možni sta dve …

Priprava vode – Wikipedija, prosta enciklopedija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Priprava_vode
Priprava vode je postopek s katerim odstranimo iz vode vse nezaželene snovi, ki presegajo dovoljeno mejno vredost in jo s tem pripravimo za končne uporabnike. Tako pripravljeno vodo lahko uporabljamo kot pitno vodo, vodo za …

SADRŽAJ: Univerzitet u Beogradu 1 PROCESI OBRADE I PRERADE VODE 1 1 OPŠTI DEO …