Poklic: Upravljavec zavarovanega območja

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo Za Okolje in Prostor
Ministry of Environment (EN)

Naslov:

Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 74 00
Fax: +386-1 478 74 22
Email: gp.mop@gov.si
URL: http://www.mop.gov.si

Uporabne povezave:

133. člen ZON-NPB7: Naloge upravljanja zavarovanih …
https://zakonodaja.com/zakon/zon/133-clen-naloge-upravljanja-zavarovanih-obmocij
133. člen (naloge upravljanja zavarovanih območij) (neuradno prečiščeno besedilo) (1) Upravljavec zavarovanega območja opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na zavarovanem območju. (2) Upravljavec opravlja …

7.2.2. – Upravljavci zavarovanih območij (Zakon o …
https://zakonodaja.com/zakon/zon/722-pododdelek-upravljavci-zavarovanih-obmocij
Kazalo ZON – Zakon o ohranjanju narave V. – USMERJANJE IN DOVOLJEVANJE VI. – SPREMLJANJE STANJA VII. – ORGANIZACIJA 7.1. – Organiziranost upravnih nalog 7.2. – Javna služba ohranjanja narave 7.2.1. – Zavod za varstvo …

53. člen ZON-NPB7: Zavarovana območja (Zakon o …
https://zakonodaja.com/zakon/zon/53-clen-zavarovana-obmocja
53. člen (zavarovana območja) (neuradno prečiščeno besedilo) (1) Akt o zavarovanju, s katerim se ustanovi zavarovano območje, določa poleg vsebin iz drugega odstavka 49. člena tega zakona 2. odstavek (49. člen: Zavarovanje) (2) Akt o …

Načrt upravljanja zavarovanega območja / Podpogoji / …
http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/15628/prikaziDrugiPogoj/
Načrt upravljanja zavarovanega območja je programski akt, s katerim se določijo razvojne usmeritve, način izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih vrednot na …

Park Škocjanske jame, Slovenija – Home | Facebook
https://www.facebook.com/pages/Park-%C5%A0kocjanske-Jame-Slovenija/1654306078174573
Izvedbo razpisujemo kot upravljavec zavarovanega območja, katerega zakonsko opredeljena dejavnost je tudi izobraževanje, in kot upravljavec Biosfernega območja Kras (BOK), ki je del svetovne mreže biosfernih območij (BO) v BO …

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4370
Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o označevanju zavarovanih …

3Š ima z Z3Š določeno mejo zavarovanega in vplivnega območja, kar sovpada tudi z zavarovanjem Škocjanskih jam kot svetovne dediščine 81(6&2 in mokriščem mednarodnega pomena po Ramsarski konvenciji. Zavarovano območje …

2 Vsebina 1. UVOD 4 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA UPRAVLJANJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN TEMELJNE ANALIZE 4 1.2. NAMEN IN ZGRADBA PVR …

Zavarovana območja kot dejavnik razvoja podeželja …
https://www.researchgate.net/publication/283463741_Zavarovana_obmocja_kot_dejavnik_razvoja_podezelja
On Jan 1, 2010, Andrej Udovč (and others) published the chapter: Zavarovana območja kot dejavnik razvoja podeželja in the book: Podeželje na preizkušnji. See all › …

šin s pravnim statusom zavarovanega območja sodi v naslednja zavarovana območja, ki so bila ustanovljena na dr-žavni ravni: – Triglavski narodni park (ustanovljen l. 1981), – Kozjanski regijski park (ustanovljen l. 1981), l. 2003), …