Poklic: Varnostni menedžer

varnostni menedžer je oseba, ki je pri imetniku licence ali izvajalcu internega varovanja odgovorna za zakonitost, strokovnost in učinkovitost varovanja

Legislacija:

Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. 17/2011)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Naslov:

Štefanova 2
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: + 386 1 428 40 00
Fax: + 386 1 251 43 30
Email: gp.mnz@gov.si
URL: www.mnz.gov.si

Uporabne povezave:

– zrszv.si
http://www.zrszv.si/index.php/akademija-za-zasebno-varovanje/poklicno-usposabljanje/nacionalne-poklicne-kvalifikacije/varnostni-menedzer-varnostna-menedzerka
| サイトマップ ニーズ札幌プロデュースのオリジナルブランド【NEEDSBOX】では、「トランスポーターカスタム」「スタイルカスタム」「キャンピングカーカスタム」という3つのコンセプトを融合し作り出される1BOXカーの新しいSTYLEを …

NPK »Varnostni menedžer / varnostna menedžerka« – …

2014/08/29 · NPK »Varnostni menedžer / varnostna menedžerka« NPK Nacionalna poklicna kvalifikacija Loading… Unsubscribe from NPK Nacionalna poklicna kvalifikacija? Cancel Unsubscribe Working… Subscribe Subscribed 33 …

Varnostni menedžer – Center za poslovno usposabljanje
http://www.cpu.si/education/varnostni-menedzer/
Varnostni menedžer – varovanje od A do Ž Bi postali varnostni menedžer? Usposabljanje je namenjeno tistim, ki v sklopu svojih delovnih nalog: izvajate potrebne analize za delo, načrtujete in organizirate zasebno varovanje ter …

Varnostni menedžer / Poklici in strokovni kadri / eVEM
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12273/prikaziPoklic/
Varnostni menedžer Varnostni menedžer je posameznik, ki vodi, usmerja in načrtuje dejavnost zasebnega varovanja v podjetju, kjer je zaposlen, neposredno opravlja naloge … … Varnostni menedžer je posameznik, ki vodi, usmerja in …

Regulated profession – Varnostni menedžer (Slovenia)
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=21525&id_profession=12410&tab=countries&quid=2
Activities Description of activities: varnostni menedžer je oseba, ki je pri imetniku licence ali izvajalcu internega varovanja odgovorna za zakonitost, strokovnost in učinkovitost varovanja Translation(s): security manager is a person …

Kako postanem varnostni menedžer? – Spreminjamo …
http://www.izs.si/prirocniki-publikacije/glasilo-izsnovo/letnik-2012/letnik-15-stevilka-61/programiprojekti/kako-postanem-varnostni-menedzer/
Za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Varnostni menedžer je potrebno opraviti strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje, za ohranitev pridobljene licence pa obdobno strokovno izpopolnjevanje. K usposabljanju lahko RSS …

Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije “Varnostni …
https://www.fvv.um.si/pridobitev-nacionalne-poklicne-kvalifikacije-varnostni-manager.aspx
FVV > Študenti > Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije “Varnostni manager” Novica 9.3.2011 Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije “Varnostni manager” Kot diplomanti naše fakultete ste verjetno seznanjeni, da sedaj …

RIC, državni izpitni center, splošna matura, poklicna matura
https://www.ric.si/kvalifikacije/certifikat/primeri_vprasanj/2012010413130326/
Preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Varnostni menedžer/varnostna menedžeka se izvaja pri izvajalcih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so vpisani v register Rica. Materialni pogoji, ki …

Varnostni menedžer s posebnim izpopolnjevanjem za …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12278/prikaziPoklic/
Varnostni menedžer je oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti skladno z zakonskimi določbami. Posebna pogoja, ki u mora izpolnjevati posameznik, ki želi pridobiti …

NRP – opis Nacionalne Poklicne Kvalifikacije
http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/50760751
Status: Objavljen 06.12.2011 , Ur.l. 604-19/2010/23 Predhodniki: – Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 8610.006.6.1 1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti Varnostni menedžer/varnostna menedžerka …