Poklic: Varnostnik čuvaj

varnostnik čuvaj je oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju

Legislacija:

Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 17/11)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Naslov:

Štefanova 2
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: + 386 1 428 40 00
Fax: + 386 1 251 43 30
Email: gp.mnz@gov.si
URL: www.mnz.gov.si

Uporabne povezave:

Varnostnik telesni stražar – Center za poslovno …
http://www.cpu.si/education/varnostnik-telesni-strazar/
Usposabljanje poteka v klasičnih učilnicah, na strelišču, na avtomobilskem poligonu ter v telovadnici. Po uspešno zaključenem usposabljanju prejmete tako NPK varnostnik telesni stražar, kot tudi certifikat IBA in mednarodno številko telesnega stražarja, ki je veljavna v 96-ih državah sveta.

Varnostno izobraževanje ČAS – Usposabljanje NPK
http://www.varnostnoizobrazevanje-cas.si/sl/content/nacionalne-poklicne-kvalifikacije/usposabljanje-npk.html
ČAS – Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.

Varnostno izobraževanje ČAS
http://www.varnostnoizobrazevanje-cas.si/sl/content/nacionalne-poklicne-kvalifikacije/
Nacionalne poklicne kvalifikacije . Varnostno osebje mora za opravljanje svojega dela imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Aktualno – Center za poslovno usposabljanje
http://www.cpu.si/poslovni-seminarji/
Vse o poklicih povezanih z varovanjem: Varnostni menedžer, Varnostni tehnik, Varnostnik čuvaj, Varnostnik nadzornik, Varnostnik telesni stražar, Varnostnik, Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov

Varnostna podjetja – zrszv.si
http://www.zrszv.si/index.php/iskanje-clanov
Varnostna podjetja . V Republiki Sloveniji deluje veliko varnostnih podjetij, ki nudijo različne varnostne storitve. Podrobnejše informacije o podjetjih najdete s klikom na ime podjetja, ki ga izberete iz seznama.

Koledar preverjanj za pridobitev NPK, Nacionalno …
http://www.nrpslo.org/podatkovne_baze/koledar_preverjanj.aspx
Koledar preverjanj V koledarju preverjanj so zbrana vsa razpisana preverjanja za pridobitev certifikata NPK. Koledar je namenjen kandidatom, ki si željo pridobiti NPK.

Seznam preverjanj, Nacionalno informacijsko središče …
http://www.nrpslo.org/npk/certificiranje/seznam_preverjanj.aspx
4.4.2018 | Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 8765865031, Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, tel. 01 58 97 650

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
http://www.zrszv.si/
V rubriki prosta delovna mesta si lahko ogledate oglase delodajalcev, ki zaposlujejo varnostnike – povezava

Zakon o zasebnem varovanju – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5760
Zakon o zasebnem varovanju. SOP 2011-01-0690. EVA 2010-1711-0003. EPA 1497-V

AJPES – ISPAP
https://www.ajpes.si/ispap/paketi.asp
ISPAP Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju