Poklic: Vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanje plemenskih vrednosti domačih živali, postopki testiranja

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FOOD (EN)

Naslov:

Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 90 00
Fax: +386-1 478 90 21
Email: gp.mkgp@gov.si
URL: www.mkgp.gov.si

Uporabne povezave:

Izobraževanje na področju živinoreje / Dejavnosti / eVEM
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/14334/prikaziDejavnost/
izvajalcem najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji (vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanje plemenskih vrednosti domačih živali, postopki testiranja), ter za izvajalce osemenjevanja. Glavni namen je predvsem, …

Potrditev programa usposabljanja v živinoreji / …
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/14334/dovoljenje/12546/prikaziDejavnost/
izvajalcem najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji (vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanje plemenskih vrednosti domačih živali, postopki testiranja), ter za izvajalce osemenjevanja. Glavni namen je predvsem, …

Vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanja …
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=82&langid=1
Vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanja plemenskih vrednosti domačih živali, postopki testiranja Številka seznama: Seznam 1 Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Kontaktna oseba: …

Strokovno izobraževanje na področju živinoreje | …
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/rejne_zivali/strokovno_izobrazevanje_na_podrocju_zivinoreje/
… ocenjevalci domačih živali in podobno), izvajalcem najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji (vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanje plemenskih vrednosti domačih živali, postopki testiranja), ter za izvajalce …

Živinoreji (vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanje plemenskih vrednosti domaöih živali, postopki testiranja), ter za izvajalce osemenjevanja Namen programov usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja Glavni namen …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/73351
… vodenje izvajanja rejskih programov, |Ministrstvo za | | |napovedovanje plemenskih vrednosti domačih |kmetijstvo, | | |živali, postopki testiranja |gozdarstvo Seznam 2 a Poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva …

Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2373
Veljavnost predpisa Veljaven predpis Veljaven predpis, vendar se še ne uporablja Objavljen predpis, ki še ne velja Neveljaven predpis Neveljaven predpis, ki se še uporablja Predpis v pripravi Konec postopka, predpis ni nikoli veljal …

… Forestry and Food vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanje plemenskih vrednosti domačih živali, postopki testiranja (Management of execution of breeding programmes, foretelling race value of domestic animals …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-2009/evidenca-reguliranih-poklicev-oziroma-reguliranih-poklicnih-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanje ple- menskih vrednosti domačih živali, postopki testiranja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 80. revirni gozdar Ministrstvo za Seznam 2 a Poklici oziroma …

Na podlagi 9. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidenc s področja vzajemnega priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v …