Poklic: Vodja obratovanja energetskega objekta

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo Za Okolje in Prostor
Ministry of Environment (EN)

Naslov:

Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 74 00
Fax: +386-1 478 74 22
Email: gp.mop@gov.si
URL: http://www.mop.gov.si

Uporabne povezave:

Vodja obratovanja energetskega objekta / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12690/prikaziPoklic/
Vodja obratovanja energetskega objekta Vodja obratovanja energetskega objekta v mejah svojih pristojnosti upravlja elektroenergetski objekt in vodi zaposlene sodelavce. … Republika Slovenija Enotna poslovna točka e-VEM …

Tehnični vodja energetskega objekta / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12682/prikaziPoklic/
Tehnični vodja energetskega objekta opravlja naslednja dela in naloge: vodenje obratovanja in vzdrževanja energetskega objekta ter skrb za organizacijo dela v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali …

Tehnični vodja energetskega objekta in vodja obratovanja …
http://www.mojaizbira.si/programi-za-odrasle/tehnicni-vodja-energetskega-objekta-vodja-obratovanja-energetskega-objekta
Vsebine programa so: pravni predpisi, tehnični predpisi in standardi, (elektro)energetske naprave in postroj Obratovanje elektroenergetskega sistema, elektroenergetske naprave in električne meritve Elektroenergetski sistemi in …

Vodja energetskih naprav | ICES
http://ices.dev.specto.si/strokovna-usposabljanja/usposabljanje-upravljavcev-energetskih-naprav/vodja-energetskih-naprav
V program vodja obratovanja energetskega objekta se lahko vpišejo kandidati: z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe …

vzdrževanja energetskega objekta ter skrb za organizacijo dela v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne energije ali plina, 2. vodja obratovanja energetskega objekta 3. …

Zaposlitveni oglas, VODJA PROGRAMA I (TEHNIČNI …
http://www.zaposlitev.net/delo-oglas-vodja_programa_i_(tehnicni_vodja_energetskega_objekta)_1904511.html
VODJA PROGRAMA I (TEHNIČNI VODJA ENERGETSKEGA OBJEKTA) (m/ž) Opis del in nalog SKRB ZA OBRATOVANJE, UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE KOTLARN IN SISTEMOV DALJINSKEGA OGREVANJA …

Usposabljanje upravljavcev energetskih naprav | ICES
http://ices.dev.specto.si/strokovna-usposabljanja/usposabljanje-upravljavcev-energetskih-naprav
Vodja obratovanja energetskega objekta Upravljavec male elektrarne Stikalničar v industriji Upravljavec industrijskih peči Vodja energetike Vodja energetskih naprav Prijava Vse zainteresirane kandidate prosimo, da oddate svojo …

Vodja obratovanja energetskega objekta: Dela in naloge vodje obratovanja energetskega objekta lahko opravlja: 1. delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo …

tehnični vodja energetskega objekta, ki opravlja dela in naloge: vodenje obratovanja in vzdrževanja energetskega objekta ter skrb za organizacijo dela v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev 2. …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3616/
tehnični vodja energetskega objekta, ki opravlja dela in naloge: vodenje obratovanja in vzdrževanja energetskega objekta ter skrb za organizacijo dela v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev …