Poklic: Vodja službe za varnost pri delu pri izvajanju podzemnih rudarskih del

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo Za Okolje in Prostor
Ministry of Environment (EN)

Naslov:

Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 74 00
Fax: +386-1 478 74 22
Email: gp.mop@gov.si
URL: http://www.mop.gov.si

Uporabne povezave:

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/116414
(1) Ta zakon določa pogoje za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin ne glede na to ali so v zemlji, na njeni površini ali v vodah, pogoje za opustitev njihovega izkoriščanja ter pogoje za zagotavljanje varstva in zdravja pri izvajanju del, ki so v zvezi z raziskovanjem, izkoriščanjem in opustitvijo izkoriščanja …

Zakon o ohranjanju narave (ZON) – pisrs.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600
Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne za izboljšanje uporabniške izkušnje – spremeni nastavitve – več o piškotkih