Poklic: Vodja tehničnih služb za opravljanje rudarskih del

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

Ministrstvo Za Okolje in Prostor
Ministry of Environment (EN)

Naslov:

Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 74 00
Fax: +386-1 478 74 22
Email: gp.mop@gov.si
URL: http://www.mop.gov.si

Uporabne povezave:

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1999-01-2653/zakon-o-rudarstvu-zrud
Tehnični vodja rudarskih del, ki vodi izvajanje podzemnih rudarskih del in vodja tehničnih služb za opravljanje rudarskih del je lahko oseba z univerzitetno izobrazbo, dvema letoma ustreznih delovnih izkušenj in opravljenim …

110. člen ZRud-1-UPB3: Pogoji za opravljanje …
https://zakonodaja.com/zakon/zrud-1/110-clen-pogoji-za-opravljanje-reguliranih-rudarskih-storitev
(1) Regulirane rudarske storitve, ki se opravljajo v zvezi z izdelovanjem rudarskih projektov in njihovim revidiranjem, lahko opravljajo samo osebe, ki izpolnjujejo s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projektanta …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-2009/evidenca-reguliranih-poklicev-oziroma-reguliranih-poklicnih-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
vodja tehničnih služb za opravljanje rudarskih del Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 44. samostojni projektant rudarskih projektov Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 45. odgovorni vodja rudarskega Seznam 2 a …

42. tehnični vodja rudarskih del Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 43. vodja tehničnih služb za opravljanje rudarskih del Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 44. samostojni projektant rudarskih projektov Ministrstvo …

… Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy vodja tehničnih služb za opravljanje rudarskih del (Head of technical services for pursuing mining works) Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy samostojni …

113. člen ZRud-1-UPB3: Vpis v imenik (Zakon o rudarstvu)
https://zakonodaja.com/zakon/zrud-1/113-clen-vpis-v-imenik
Kazalo ZRud-1 – Zakon o rudarstvu VI. del: – RUDARJENJE VII. del: – RUDARSKA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA VIII. del: – OPRAVLJANJE RUDARSKIH STORITEV 1. poglavje: Način in pogoji opravljanja rudarskih storitev 2 …

UL0002729 – Sodstvo Republike Slovenije
http://www.sodisce.si/usrs/odlocitve/60646/
… vodjo tehničnih služb za opravljanje rudarskih del in za samostojnega projektanta rudarskih projektov predpiše minister, pristojen za rudarstvo. Že sam zakon torej predvideva možnost opravljanja strokovnih izpitov za različna …

Izpit za vodenje rudarskih del lahko opravlja oseba, ki namerava pridobiti status tehničnega vodje rudarskih del ali vodje posameznih rudarskih del, če ima ob prijavi na izpit: – univerzitetno izobrazbo rudarske ali geotehnološke …

Splošni akt o varnosti in zdravju
http://slidegur.com/doc/1204135/splo%C5%A1ni-akt-o-varnosti-in-zdravju
Pisna navodila • • 36. člen • Izvajalec rudarskih del za vsako delovišče sestavi pisna navodila o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri delu. • Pisna navodila morajo vključevati praktične nasvete o varni uporabi delovne opreme, o …

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4600
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo. SOP 2003-01-3252. EVA 2003-2511-0009. EPA – Spletno mesto Pravno …