Poklic: Voznik progovnih vozil

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10196
Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev. SOP 2011-01-2105. EVA 2010-2411-0039. EPA –

Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4240
Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP). SOP 2007-01-3295. EVA 2005-2411-0010. EPA 1485-IV