Poklic: Voznik v cestnem prometu

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Zakon o prevozih v cestnem prometu – PisRS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4236
Zakon o prevozih v cestnem prometu. SOP 2006-01-5488. EVA 2005-2411-0003. EPA 1072-IV

Kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP89
Kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije. SOP 1999-01-3218. EVA -. EPA –

Križišče – varna-voznja.si
http://www.varna-voznja.si/krizisce
Križišče. Kaj je križišče Križišče je prometna površina, na kateri se v isti ravnini križata ali združujeta dve ali več cest in predstavlja zaradi prepletanja več različnih prometnih tokov, največkrat različnih vozil, pogosto pa tudi drugih udeležencev v cestnem prometu, zlasti pešcev, povečano nevarnost in tveganje za …

Društvo TečajCPP.com
http://www.tecajcpp.com/cpp/vozila.php
Modra luč – udeleženci v cestnem prometu morajo dati vozilu, ki jih uporablja, prosto pot, vozniki se morajo z vozili umakniti k robu vozišča, če je zaradi neovirane vožnje takega vozila potrebno, morajo ustaviti na robu ali izven vozišča.

Avtošola Brulc | z nami do cilija

Domov


Šola Vožnje. Naši kandidati imajo možnost spoznavanja prometa ter njegovih značilnosti s pomočjo naših izkušenih učiteljev vožnje v raznolikem in kakovostnem voznem parku

Po sneženju bo pritisnil hud mraz – delo.si
http://www.delo.si/novice/slovenija/sneg-povzroca-tezave-v-cestnem-in-zelezniskem-prometu.html
Ljubljana – Razmere po sneženju, ki je v noči s petka na soboto zajelo Slovenijo, so se večinoma umirile. Železniški promet poteka normalno, v cestnem prometu pa še veljajo določene omejitve.

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/114668
S tem zakonom se prenaša Direktiva Sveta 1991/671/EGS z dne 16. decembra 1991 o obvezni uporabi varnostnih pasov in sistemov za zadrževanje otrok v …

Društvo TečajCPP.com
http://www.tecajcpp.com/cpp/obracanje.php
Vzvratna vožnja: Vzvratna vožnja je dovoljena le na kratki razdalji. Voznik vozi vzvratno po desni strani desnega smernega vozišča.

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/101428
Ta zakon ureja pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu in pri opravljanju kmetijskih ali gozdarskih del, pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij, vodenje zbirk podatkov o vozilih in nadzor nad izvajanjem tega zakona ter dostop do …

Strokovni seminarji in delavnice – ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Strokovniseminarjiindelavnice.aspx
Izobraževanje za spodbujanje podjetniške in osebne rasti Vsako podjetje ima korenine v podjetniškem duhu. V obdobju velikih gospodarskih sprememb je podjetniško razmišljanje še pomembnejše kot v preteklosti.