Poklic: Vzdrževalec prog, objektov in opreme proge

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Vzdrževalec prog, objektov in opreme prog / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12562/prikaziPoklic/
Vzdrževalec prog, objektov in opreme prog je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog vzdrževalca, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena. Vzdrževalec prog, objektov …

VZDRŽEVALEC PROG, OBJEKTOV IN OPREME PROGE Učni pripomoček Ljubljana, 2014 2 SIGNALNI PRAVILNIK 1. Kaj določa signalni pravilnik? Ta pravilnik določa prometno signalizacijo, vrste signalov, signalnih znakov 2. …

Strokovno usposabljanje za delovno mesto vzdrževalec prog …
http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/15485/prikaziDrugiPogoj/
Strokovno usposabljanje za delovno mesto vzdrževalec prog, objektov in opreme prog obsega teoretično in praktično usposabljanje. Teoretičnousposabljanje obsega: znanje o določbah signalnega pravilnika, znanje o določbah …

Slovenske železnice – Izobraževalni center – Slovenske …
http://www.slo-zeleznice.si/en/skupina-slovenske-zeleznice/izobrazevalni-center
• vzdrževalec prog, objektov in opreme proge, • vzdrževalec signalnovarnostnih naprav, • vzdrževalec telekomunikacijskih naprav, • vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke, • sprevodnik, • vodja vlaka, • vodja premika, …

delavcev vključen v usposabljanje za delovno mesto vzdrževalec prog, objektov in opreme proge. Delovno razmerje se sklene za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom. Rok za oddajo vlog je 21.2.2018. Zorenč …

objektov in opreme proge | BB izobraževanje in …
https://www.bb.si/tags/objektov-opreme-proge
Vzdrževalec cest Strokovna predavanja Cestni preglednik Spremljevalec izrednih prevozov Ekonomična vožnja Ekonomična vožnja – osebna vozila Ekonomična vožnja – tovorna vozila Usposabljanje železniških delavcev …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1127?sop=2017-01-1127
V 7. členu se v preglednici, v vrstici pri nazivu delovnega mesta »VZDRŽEVALEC PROG, OBJEKTOV IN OPREME PROGE« besedilo v stolpcu »Minimalni pogoji za pristop« spremeni tako, da se glasi: »– uspešno zaključen …

prog, objektov in opreme proge; vzdrževalec signalnovarnostnih naprav; vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme; vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke; sprevodnik; vodja vlaka. Programa 2. in 3.: poklici kot v …

Železnice | BB izobraževanje in usposabljanje
https://www.bb.si/program/zeleznice
vzdrževalec prog, objektov in opreme proge vzdrževalec signalnovarnostnih naprav, vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme, vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke, sprevodnik, vodja vlaka, vodja premika, 01 02 03 …

VPPK > Seznam 2b – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev/seznam-2b.aspx
Vzdrževalec prog, objektov in opreme proge Ministrstvo za infrastrukturo 65 Vzdrževalec signalnovarnostnih naprav Ministrstvo za infrastrukturo 66 Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke Ministrstvo za infrastrukturo 67 …