Poklic: Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE AND SPACE (EN)

Naslov:

Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 478 80 00
Fax: +386-1 478 81 39
Email: gp.mzip@gov.si
URL: www.mzip.gov.si

Uporabne povezave:

Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12572/prikaziPoklic/
Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog vzdrževalca, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena. Vzdrževalec stabilnih …

Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav …
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4756
Veljavnost predpisa Veljaven predpis Veljaven predpis, vendar se še ne uporablja Objavljen predpis, ki še ne velja Neveljaven predpis Neveljaven predpis, ki se še uporablja Predpis v pripravi Konec postopka, predpis ni nikoli veljal …

VZDRŽEVALEC STABILNIH NAPRAV ELEKTRIČNE VLEKE Učni pripomoček Ljubljana, 2014 2 SIGNALNI PRAVILNIK 1. Kaj določa signalni pravilnik? Ta pravilnik določa prometno signalizacijo, vrste signalov, signalnih znakovoz. …

Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke
http://reguliranipoklici.si/ris/VPPKpoklic.aspx?id=162&langid=1
Pravna podlaga: – Zakon o varnosti v železniškem prometu (73. člen) (Uradni list RS, št. 61/07) – Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev (4. člen) (Uradni list RS, št. 126/07) – Pravilnik o strokovni usposobljenosti …

Slovenske železnice – Izobraževalni center – Slovenske …
http://www.slo-zeleznice.si/en/skupina-slovenske-zeleznice/izobrazevalni-center
• vzdrževalec signalnovarnostnih naprav, • vzdrževalec telekomunikacijskih naprav, • vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke, • sprevodnik, • vodja vlaka, • vodja premika, • vodja premika na industrijskem tiru, Program 1 …

Dispečer stabilnih naprav električne vleke / Poklici in …
http://evem.gov.si/info/poklici-in-strokovni-kadri/poklic/12605/prikaziPoklic/
Dispečer stabilnih naprav električne vleke je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena. Dispečer stabilnih naprav električne vleke …

Upravljanje javne železniške infrastrukture / Dejavnosti / …
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/14363/prikaziDejavnost/
… prog, objektov in opreme prog Vzdrževalec signalnovarnostnih naprav Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke Dispečer stabilnih naprav električne vleke Sprevodnik …

Uradni list – Vsebina Uradnega lista
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-2009/evidenca-reguliranih-poklicev-oziroma-reguliranih-poklicnih-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
vzdrževalec signalnovarnostnih naprav Ministrstvo za promet 50. vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme Ministrstvo za promet 51. vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke Seznam 2 c Poklici oziroma dejavnosti, za …

VPPK > Seznam 2b – VPPK > Vzajemno priznavanje …
http://reguliranipoklici.si/prihajate/evidenca-reguliranih-poklicev/seznam-2b.aspx
Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke Ministrstvo za infrastrukturo 67 Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme Ministrstvo za infrastrukturo 68 Zdravilec Ministrstvo za zdravje 69 Zobotehnik Ministrstvo za zdravje …

Usposabljanje železniških delavcev | BB izobraževanje in …
https://www.bb.si/program/bb-usposabljanje/usposabljanje-zelezniskih-delavcev
vzdrževalec signalno varnostnih naprav, vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme, vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke, dispečer stabilnih naprav električne vleke, sprevodnik, vodja vlaka. Nudimo tudi: Prev Next …