Poklic: Vzgojitelj v domu

Vzgojitelj v domu načrtuje in izvaja vzgojno-izobraževalno delo s posameznikom in skupino, skrbi za izvedbo posameznih aktivnosti in nadzora, nudi svetovanje in učno pomoč, animacijo prostočasnih in interesnih dejavnosti, spremlja vedenje, skrbi za celosten razvoj učencev in dijakov ter sodeluje s starši in učitelji.

Legislacija:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 ZPCP-2D), Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za učence in dijaških domovih (Uradni list RS, št. 10/04)

Direktiva:

DIRECTIVE 2005/36/EC

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Dijaški dom Tabor – dijaški dom in hostel Tabor Ljubljana
http://www.ddt.si/
Želimo vas opozoriti, da se hitro približuje rok (5.4.2018) za oddajo prijavnice za vpis v dijaški dom. Pohitite z vpisom in si tako zagotovite svoje mesto v dijaškem domu.

Seznam poklicev | Moja izbira
http://www.mojaizbira.si/poklici
Na tem mestu si lahko ogledaš opise poklicev, ki so trenutno zbrani v naši bazi.

ZALOŽBA IZOLIT, d
http://www.zalozba-izolit.si/uploads/FILES/PREDLOG%20DNEVNIH%20PRIPRAV%20k%20Moje%20branje%20-%20svet%20in%20sanje.doc
Učitelj pripoje v razred z … ki poimenujejo poredne deklice in jih uporabi v povedih. UČNA PRIPRAVA. Učitelj/vzgojitelj: Razred … Ujet je v lastnem domu.

Vrste programov | Ministrstvo za izobraževanje, znanost …
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/vrste_programov/
Programske smernice za svetovalno službo v vrtcu ()Programi: javnih vrtcev. program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce; zasebnih vrtcev. programi po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in podobno)

UČNA PRIPRAVA – zalozba-izolit.si
http://www.zalozba-izolit.si/uploads/FILES/Dnev.pripr.%20k%20ABC%203%20(2013)%20-%202.del.doc
Učitelj/vzgojitelj: Razred: 3. Predmet: SLO Teden: Ura: Tema: KO BOM VELIK Enota: … na vlaku, v pisarni, v bolnišnici, v domu za strejše občane …

Vili Guček | Gore-ljudje
http://www.gore-ljudje.net/novosti/8123/
Bravo! Ko bile le bilo več takih, kot je Vili. In da bi vsi (plezalci) znali ceniti in spoštovati to delo, ta neverjeten entuzijazem… Sleherni dan, ob vsakem vzponu …

Marijin dom – Bled
http://marijindom.zavod-dominika.si/
V petek, 2.3., so se v Marijinem domu začele odvijati duhovne vaje za učence od 4. do 7. razreda. Udeleženci smo med vikendom spoznavali, kaj pomeni cerkev kot svetišče in Cerkev kot občestvo, več

Avtorji | Pridi.com
https://www.pridi.com/avtorji/
Ana Brumec. Je specializantka zakonske in družinske terapije, sicer pa nadvse rada poje, pleše, igra odbojko, eksperimentira v kuhinji, nagaja, se …

Zakon o vrtcih (ZVrt) – pisrs.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447
Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne za izboljšanje uporabniške izkušnje – spremeni nastavitve – več o piškotkih

Zavod OTROKOSKOP – VARSTVO OTROK
http://www.otrokoskop.si/main/cat/56
Prvi informativni portal v Sloveniji, ki nudi informacije za otroke, starše, nosečnice in mladostnike. Iščete otroške sobe, otroška imena, osebnega učitelja, športno šolo, rekreacijo, terme, balet, varstvo, otroške igrače, pobarvanke, igre, delavnice, darilo za rojstni dan, prostor za piknik, krst, obhajilo, birmo ali zabavo, uganke …