Poklic: Vzgojitelj v šoli in zavodu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Legislacija:

Direktiva:

Pristojni urad:

MINISTSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministry of Education, Science, Culture and Sport (EN)

Naslov:

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

Phone: +386-1 400 54 00
Fax: +386-1 400 53 29
Email: gp.mizs@gov.si
URL: www.mizs.gov.si

Uporabne povezave:

Opis poklica – ZRSZ – Domov
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=616
Znanja in spretnosti Vzgojitelj v zavodu za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju mora imeti visoko stopnjo strokovne izobrazbe. Delovno področje je zasnovano izrazito interdisciplinarno, zato so potrebna znanja s …

Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami | Ministrstvo za …
http://www.iss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/solstvo/izobrazevanje_otrok_s_posebnimi_potrebami/
Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post )rehabilitacijski praktikum …

Vzgojitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem …
http://www.mojaizbira.si/poklic/vzgojitelj-otrok-mladostnikov-z-motnjami-v-dusevnem-razvoju
Vzgojitelj v zavodu za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju mora imeti visoko stopnjo strokovne izobrazbe. Delovno področje je zasnovano izrazito interdisciplinarno, zato so potrebna znanja s področij pedagogike …

e) podpoglavje: Šole in zavodi za otroke in mladostnike s …
https://zakonodaja.com/zakon/zofvi/e-podpoglavje-sole-in-zavodi-za-otroke-in-mladostnike-s-posebnimi-potrebami
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI, Del: XIV, Podpoglavje: e, Naziv: Šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami Prijava …

ZAKONODAJA Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami … OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI VKLJUČITEV OTROK …

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v …
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/separate-special-education-needs-provision-early-childhood-and-school-education-68_sl
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v posebnih šolah in zavodih – Eurydice Skip to main content … 3 Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 4 Slepi in slabovidni otroci 5 Gluhi in naglušni 6 …

… v šoli in zavodu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, v dijaškem domu ali domu za učence Ministrstvo za šolstvo in šport učitelj v osnovni šoli Ministrstvo za šolstvo in šport knjižničar v osnovni šoli Ministrstvo za …

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s …
http://center-iris.si/o-zavodu/katalog-informacij-javnega-znacaja/2-splosni-podatki-o-organu-in-informacijah-javnega-znacaja-s-katerimi-razpolaga/
Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja …

Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so: VZGOJNI ZAVODI Vzgojni zavod sprejema otroke in mladostnike z vedenjskimi motnjami. Le v 4 …

Učitelj za slepe in slabovidne otroke in mladostnike | …
http://www.mojaizbira.si/poklic/ucitelj-za-slepe-slabovidne-otroke-mladostnike
Učitelj za slepe in slabovidne se lahko zaposli v vrtcu, osnovni ali srednji šoli, osnovni ali srednji šoli s prilagojenim programom, na zavodu ali v centru za usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Dela lahko v …