Nekaj pomembnih napotkov za iskalce zaposlitve

Med iskalci zaposlitve je konkurenca zelo huda – ogromno kandidatov in le eno delovno mesto. Kako prepričati delodajalca, da ste prav vi oseba, ki jo išče?

Proces izbiranja kandidatov skoraj vedno poteka po ustaljenem vzorcu. Na naslov delodajalca je potrebno poslati prijavo in življenjepis, na podlagi katerih delodajalec izloči vse neustrezne kandidate. Ostale povabi na intervju oz. razgovor. Med tistimi, ki so se razgovora udeležili, izbere tistega, za katerega meni, da najbolje ustreza zahtevam. V nekaterih primerih delodajalec preverja tudi kandidatovo znanje in sposobnosti.

Da bi prišli v ožji izbor, je potrebno čim prej napisati življenjepis in prijavo ter se temeljito pripraviti na intervju.

razgovor-za-iskalce-zaposlitve

ŽIVLJENJEPIS (CV, Resume)
Življenjepis je kratek, natančen, dobro napisan tekst, ki temelji na izključno resničnih podatkih. Vanj se vpisujejo osebni dosežki na izobraževalnem in praktičnem področju, delovne izkušnje, posebna znanja, sposobnosti, ki jih imate in so potrebne za razpisano delovno mesto…

Njegov osnovni namen je predstaviti kandidata. Dober CV je »vstopnica« za razgovor. Med sestavljanjem življenjepisa morate imeti v mislih delodajalca, ki prebere ogromno število le-teh, zato se potrudite, da bo vaš izstopal. Zgodi se tudi, da nekaterih življenjepisov sploh ne preberejo, medtem ko drugim posvetijo veliko pozornosti. Potrebno je torej sestaviti življenjepis, ki ga bo delodajalec opazil, podrobno prebral in si vas po njem tudi zapomnil.

Pravila za pisanje življenjepisa
Življenjepis se obvezno piše na belem papirju, format A4. Če ga pišete s pomočjo osebnega računalnika (zelo zaželeno), vedno uporabljajte črke Arial ali Times New Roman, velikost črk pa naj bo med 10 in 12 in nikakor ne več kot 12, saj prevelike črke puščajo slab vtis. Tudi premajhnega fonta ne smete uporabljati, saj je težko berljiv.

Življenjepisa nikoli ne pošiljajte brez spremnega pisma, tudi če ni označeno, da je to potrebno. Namen spremnega pisma je spoznati bralca z življenjepisom, opozarjati na njegove pomembnejše dele, lahko pa vsebuje tudi podatke, ki jih niste mogli uvrstiti v življenjepis.

Če svojo predstavitev pošiljate po pošti, poiščite primerne A4
kuverte, pogojno lahko tudi A5 (življenjepisa nikoli ne pošiljajte v modri kuverti). Potrudite se, da celotna pošiljka daje vtis urejene in izobražene osebe.Življenjepis bi moral vsebovati sledeče:

1. Osebni podatki.
Ime in priimek, rojstni datum, naslov bivališča, telefonsko številko in naslov e-pošte. V kolikor imate dva naslova (stalno in začasno prebivališče), navedete oba in pripišete, na katerem ste dosegljivi.
Če želite prihraniti prostor za ostale podatke, lahko osebne podatke napišete z manjšim fontom. Ime in priimek naj ostaneta večja, da bi bralec lahko vedno vedel čigav CV bere. Teksta ne »olepšujte« z različnimi tipi črk, risbicami, animacijami…

2. Naslov (življenjepis, Curriculum Vitae, Resume)
Ta naj stoji v zgornjem delu. Če to vzame preveč prostora, ga lahko tudi izpustite. Pri dobro napisanem življenjepisu, bo tudi brez naslova jasno, za kaj gre.

3. Cilj pisanja življenjepisa.
Cilj mora biti jasno napisan. Izražati mora vaše želje glede kariere v poklicu, za katerega kandidirate. Lahko je napisan v enem ali več stavkih. Opredelitev cilja je malo težja naloga, zato si vzemite nekaj časa za dober razmislek.

4. Izobrazba.
Če ste fakultetno izobraženi, je nujno potrebno navesti, na kateri fakulteti in kdaj ste diplomirali. Kandidati, ki še vedno študirajo, morajo obvezno napisati, v katerem letniku se trenutno nahajajo ter poln naziv fakultete in univerze. Navesti je potrebno tudi smer študija ter predviden čas, v katerem naj bi diplomirali (smiselno samo za višje letnike in tiste, ki so tik pred koncem študija).
Povprečje ocen, ki znaša nad 8.00, se ravno tako lahko vpiše v življenjepis. Nižjega povprečja ne vpisujte. Čeprav je goljufanje okoli povprečja možno, se s tem raje ne igrajte, ker nikoli ne veste, kdaj vas bodo preverili.

5. Nagrade.
Podatki o nagradah se vedno vnašajo med podatke o izobrazbi. Lahko jih navedete tudi v okviru izobrazbe, vendar bo to za bralca preveč nametano in nepregledno. Nagrade so vse tisto, po čemer se razlikujete od drugih študentov. Navedite štipendije, uspešno opravljene tečaje v tujini,… Napisati je potrebno naziv, leto in kraj prejetja ter razlog, zaradi katerega ste jo prejeli.

6. Delovne izkušnje.
V okviru delovnih izkušenj se navaja dela, ki ste jih opravljali kot vajenec oz. pripravnik. Začetniških del se nikoli ne sramujte, saj nihče ne pričakuje, da ste že kot študent obračali milijonske posle. Če pa ste, toliko bolje.
Navedite, kje ste delali, kdaj in koliko časa. Naštejte vse obveznosti, za katere ste bili zadolženi ter kaj ste se pri tem naučili. Pokažite svojemu delodajalcu, da ste človek, ki se je v vseh situacijah pripravljen učiti in razvijati svoje sposobnosti.
Pustiti jim morate vtis, da ste oseba, ki je iniciativna in kreativna. Prepričati jih morate, da ste ravno vi tisti, ki ga iščejo.

7. Izvenšolske dejavnosti.
Tu navedite vse seminarje in konference, ki ste jih obiskovali, tako doma kot v tujini. Če boste ta del dobro napisali, boste v očeh bralca zasijali kot dinamična oseba, ki ni samo »piflarka« z odličnim povprečjem. S takimi podatki, puščate vtis aktivne osebe, ki je svoj čas pripravljena žrtvovati za pridobivanje novega znanja, najboljšo prakso in nasploh zanimivejše življenje.

8. Tuji jeziki.
Navedite vse jezike, ki jih uporabljate, s pripombo, kako dobro poznate določen jezik. Predlagamo vam naslednjo lestvico:
– materin jezik (native)
– povprečno znanje (average)
– napredno znanje (advanced)
– tekoče znanje (fluent)
Izogibajte se izrazom, kot sta aktivno in pasivno poznavanje jezika.
Ne pozabite navesti bivanja v tujini, vse mednarodne diplome…

9. Delo z računalnikom.
Napišite vse, kar znate, vključno s poznavanjem interneta in urejevalnika besedil. Ni potrebno poznati programskega jezika C, razen, če ne želite postati programer. Povsem dovolj je, če napišete, da poznate Word, Excel in internet. To so osnove. Če jih ne poznate, se hitro vpišite na kakšen računalniški tečaj, saj je to minimum, ki ga zahteva skoraj vsaka organizacija.

10. Hobiji.
Navedite jih, če vam je ostalo kaj prostora. Hobiji in ostala zanimanja zelo lepo delujejo v vsakem življenjepisu, saj vas predstavljajo kot osebo, ki si kljub uspešnemu poslovnemu življenju privošči tudi nekaj zabave.
Za hobi lahko navedete nekaj povsem preprostega, kot je branje določene literature in ni potrebno, da imate v lastni zbirki 20.000 redkih poštnih znamk.
Hobi je lahko tudi šport – še posebej, če ste na tem področju tudi uspešni in ste dosegli odmevnejše rezultate.Še nekaj dodatnih trikov…

1. Življenjepis mora biti brez slovničnih napak.
V nasprotnem primeru delujete kot nepozorna, nemarna, površna in nezainteresirana oseba.

2. Vsi podatki morajo biti točni.
Vedite, da se skoraj vsi podatki preverjajo, zato tvegate, da vas bodo dobili še preden vas povabijo na intervju.
Četudi vas sprejmejo na podlagi netočnih podatkov, obstaja velika možnost, da bo razlika med osebo na papirju in dejansko osebo, hitro razvidna.
Če vam manjka delovnih izkušenj, ne hitite z laganjem, saj nekatera podjetja iščejo le mlade, neizkušene ljudi, ki jih bodo »oblikovali« po svojih potrebah.

3. Ne izpuščajte pomembnih podatkov.
Če izpustite pomemben podatek, lahko bralec dobi vtis, da ste površni, ali da želite kaj prikriti.

4. Postavite se v vlogo osebe, ki bo brala vaš življenjepis.
Poskusite ugotoviti, katere lastnosti so tiste, ki jih organizacija išče. Razmislite, kakšna vprašanja bi vi postavljali na njihovem mestu in kaj je tisto, kar bi vas pritegnilo v kandidatovem življenjepisu.

5. Bodite konkretni.
Nikar si ne dovolite, da se vaš življenjepis spremeni v dolgočasno in dolgovezno zgodbo. Vse, kar imate povedati, povejte konkretno in na kratko! Primer: Veliko bolje zveni, če poveste, da ste na prejšnjem delovnem mestu priskrbeli štiri nove stranke, s katerimi ste podpisali dolgoročne pogodbe, kot pa da poveste, da ste s svojim delom doprinesli k boljšemu delovanju podjetja. Recite bobu bob!

6. Življenjepis naj ne bo predolg in naj vsebuje samo najpomembnejše podatke.
Kadrovske službe prejmejo veliko število prijav, ki jih je potrebno hitro pregledati in izločiti neustrezne.

7. Življenjepis na dveh straneh je dovoljen le izjemoma, zato se potrudite in ga strnite na eno stran.
Krajšanje življenjepisa nikakor ne sme biti v škodo kvalitete, ker je včasih enostavno nemogoče napisati vse pomembne podatke na strnjen način. Vseeno pa izbrišite vse malenkosti, ki življenjepis otežujejo in za delodajalca niso pomembne.

8. Življenjepis naj bo pregleden, pazite na obliko.
Sposobnost, da postavite življenjepis v pravilno obliko, kaže na organizirano osebo.

9. Odstavki morajo biti lepo ločeni, da je že ob prvem pogledu razvidno, kje se kaj nahaja.
Zaporedje podatkov mora biti logično, pri čemer je najpomembneje, da se podatki nizajo po pomembnosti – ne po pomembnosti za vas, temveč za organizacijo.
Prav tako morajo biti podatki kronološko razporejeni – od najnovejših do starejših.

10. Življenjepis naj bo vizualno privlačen – dinamičen.
Če dokumentu razporedite v kvadrat ali popolnoma pravilen pravokotnik, je lahko za bralca zelo dolgočasen. Za primer si poglejte npr. stran v dnevnem časopisu, ki je dinamično urejena.
Vsak tekst ima svoj prostor, vendar se hitro začuti, kateri je manj in kateri bolj izpostavljen.
Dolgočasen izgled življenjepisa demotivira bralca.

11. Dobro premislite o prilaganju fotografije k življenjepisu.
Nekatera podjetja so strogo proti temu, da se k življenjepisu prilagajo fotografije, saj ne želijo izbrati kandidata na podlagi vizualnega vtisa.
Fotografijo lahko priložite k življenjepisu samo, če ste prepričani, da na njej delujete kot poslovna in prijetna oseba. Če ne želite narediti več škode kot koristi, potem poskrbite, da boste na njej izgledali natanko tako, kot oseba, ki jo organizacija išče.
Če niste prepričani, da ste fotogenični, potem raje ne tvegajte možnosti, da zaradi fotografije izgubite vabilo na razgovor.

12. Iz življenjepisa mora sevati pozitivna energija.
Ljudje nikoli ne reagirajo dobro na pesimiste in pasivne osebe.
Iz vašega življenjepisa mora biti razvidna zagnanost, samozavest (ne pretiravajte), ambicioznost, pozitiven pristop…

13. Bodite pozorni na besede, ki jih uporabljate.
Nekatere besede zvenijo veliko bolje od drugih. Primer: Če napišete, da ste bili ne prejšnjem delovnem mestu zadolženi za spremljanje prometa, zveni to veliko bolj pasivno, kot če bi rekli, da ste opravljali kontrolo prometa.

14. K življenjepisu ne prilagajte dokumentov, za katere vas niso prosili.
Samoiniciativno dodajanje raznih diplom, potrdil ali priporočil, ki vas kažejo v dobri luči, lahko včasih pritegne malo več pozornosti. Vendar obstaja veliko večja verjetnost, da vas bodo ravno zaradi tega postavili na stranski tir, saj je vaša prijava samo ena od mnogih in ljudje, ki jih pregledujejo, običajno nimajo časa pregledovati dokumentov, za katere niso prosili.
Najboljša rešitev je, da v spremnem pismu napišete, kaj vse še imate, in da jim boste vse z veseljem dostavili, v kolikor bi si oni tega želeli.

Napisali ste življenjepis? Preverimo, kako dober je!
Ali delodajalec lahko v 30 sekundah pridobi pozitiven vtis o vas?
Ste pisali na bel papir?
Je življenjepis krajši od dveh strani?
Ste mogoče panično uporabljali velike črke, odebelitve, različne pisave, samo da bi pritegnili pozornost?
Imate med besedami in vrsticami normalne zamike?
Ali prvi stavek, zadnji stavek in oblika nasploh, lahko privlečejo bralčevo pozornost?
Ste navedli in naglasili cilj glede vaše kariere?
Ali se vaše ime, priimek, naslov in telefon (kontaktni podatki) nahajajo v zgornjem delu življenjepisa?
Deluje vaš življenjepis uravnoteženo?
V kateri del življenjepisa ste vstavili podatke o izobrazbi – v zgornji ali spodnji?
Ali vaše delovne izkušnje podpirajo začrtano kariero?
Ste navedli vse sposobnosti, ki jih posedujete in za katere se vam zdi, da so relevantne za poklic, za katerega kandidirate?
Ali imate občutek, da bi se z drugačnim življenjepisom bolje »prodali«?
Ste se dobro pozanimali, katere sposobnosti in izkušnje se zahtevajo od kandidatov?
Ste svoje sposobnosti navajali po pomembnosti za organizacijo ali zase?

PRIJAVA ZA DELO – NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE

1. Prazen e-mail – če pošiljate življenjepis (CV) v attachmentu (prilogi), v samem telesu in naslovu maila pa niste napisali ničesar, pomeni, da se niste potrudili pozdraviti osebo, ki bo prijavo prejela, prav tako pa niste izrazili svoje namere.

2. CV v e-mailu – prav tako napaka, saj se življenjepis pošilja v prilogi in se je ne piše v samem telesu maila.

3. Neprevidnost oz. površnost – neprevidno oz. površno preberete razpis za delovno mesto in niste pozorni na vse zahteve, pogoje, podrobnosti,…, ki so povezane z naravo dela.

4. Neupoštevanje kriterijev – prijavljate se na delovno mesto, kljub temu, da ne izpolnjujete ključnih kriterijev, potrebnih zanj.

5. Iščete kakršnokoli delo – prijavljate se za delo, ki nima veliko skupnega z vašo izobrazbo, delovnimi izkušnjami in željami. Obstajajo primeri, ko kandidati v prijavo napišejo, da iščejo kakršnokoli delo. Tako prijavo bo odbila večina delodajalcev, možno pa je, da bo pritegnila pozornost tistih, ki mislijo, da lahko iz vašega neuglednega položaja in volje do vsakršnega dela izvlečejo določene koristi, najpogosteje za slabše plačilo.
6. Navajate nerelevantne podatke – če se npr. potegujete za delo poslovne sekretarke, je popolnoma nesmiselno poudarjati, da ste bila odlična trgovka. Prav tako je v prijavi popolnoma odveč izpostavljati svojo nacionalno pripadnost, naziv osnovne šole, ipd. Te vrste podatkov je potrebno izpustiti, razen, če se v razpisu izrecno zahtevajo.

7. Začasno delo – navajate, da boste delo opravljali samo toliko časa, dokler ne najdete nekaj boljšega oz. dokler ne pridobite izkušnje, na podlagi katerih si boste našli drugo zaposlitev.

8. Ne navajate vseh pomembnih podatkov – pozabite navesti, katere zahtevane kvalifikacije in v kolikšni meri posedujete. Prav tako je napaka, če v življenjepisu ne navedete svojih osebnih podatkov in podatkov za nadaljnji kontakt.

9. Ne navajate delovnega mesta – velika napaka, če v prijavi ne navedete, za katero delovno mesto se potegujete. Vzemite v obzir, da imajo lahko nekatera podjetja istočasno več razpisov za različna delovna mesta.

10. Mislite, da struktura in izgled CV-ja nista ravno najboljša – ni nujno, da bo to odločilno vplivalo na vašo zaposlitev, vsekakor pa je dober pokazatelj vloženega truda in profesionalnosti. Delodajalec lahko iz tega najprej uvidi vaše, za delo pomembne, kvalitete.

11. V prijavi se pojavljajo slovnične napake.
Velik delež takih napak je posledica neinformiranosti kandidatov o pravilnem načinu pisanja življenjepisa, ignoriranja pomembnih pravil pri pisanju, ali pa temu enostavno ne pripisujejo velikega pomena.

Zelo pogosta in velika napaka je tudi ta, da kandidati na več različnih razpisov pošiljajo vedno enake življenjepise. Svoj CV je nujno potrebno prilagoditi potrebam določenega razpisa. Ne dovolite si takšnih napak in povečajte svoje možnosti, da boste poklicani na razgovor.

Ne pošiljajte istega življenjepisa na različne razpise.
Kadar kandidirate za več različnih delovnih mest, morate življenjepis vedno prilagoditi, saj je potrebno temu primerno izpostaviti tiste dele, ki se na določenem razpisu iščejo.
Zabeležite komu ste poslali določen življenjepis in kako točno se je glasil razpis.


Če boste povabljeni na razgovor, se bo to zgodilo izključno na podlagi vašega življenjepisa. Zato morate dobro vedeti, kaj ste vanj napisali, prav tako pa morate biti pripravljeni na razna vprašanja, ki vam jih bodo postavljali v zvezi z vašimi trditvami. (O vprašanjih na razgovoru bomo podrobno govorili v 3. delu članka.)

Ne dovolite si pozabiti, kako se je glasil njihov razpis in kakšni kriteriji so bili v njem postavljeni!

Če teh stvari ne boste vedeli, ker ste poslali preveč prijav, ki si jih niste niti zapomnili, boste izpadli nezainteresirano in neresno. Povzeto po diva.si.