razgovor-za-iskalce-zaposlitve

Nekaj pomembnih napotkov za iskalce zaposlitve

Med iskalci zaposlitve je konkurenca zelo huda – ogromno kandidatov in le eno delovno mesto. Kako prepričati delodajalca, da ste prav vi oseba, ki jo išče? Proces izbiranja kandidatov skoraj vedno poteka po ustaljenem vzorcu. Na naslov delodajalca je potrebno poslati prijavo in življenjepis, na podlagi katerih delodajalec izloči vse neustrezne kandidate. Ostale povabi na…

Izbor novosti glede reguliranih poklicev

Dopolnitev Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU) V juliju je pričel veljati Zakon o dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-C).…

Regulirani poklic ustni higienik

Kratek opis poklica Ustni higienik lahko opravlja zdravstveno dejavnost ne delovnem področju: – primarna, sekundarna in terciarna raven zobozdravstvene dejavnosti, – zdravilišča. Poklicna dejavnost (kompetence): – zdravstveno vzgojno delo s področja ustne higiene in vzdrževanja zdravja ustne votline za vse kategorije prebivalcev, – svetovanje, demonstracija in usposabljanje posameznikov in skupin za interdentalno čiščenje zob z…

detektiv

Reguliran poklic detektiv

Kratek opis: Detektiv/Detektivka je oseba, ki zbira, obdeluje, posreduje podatke in informacije ter svetuje na področju preprečevanja kaznivih dejanj, kar opravlja za potrebe naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo detektivsko dejavnost. Za opravljanje detektivske dejavnosti mora imeti detektiv licenco, ki jo izda kot pristojni organ Detektivska zbornica Republike Slovenije. Pravna podlaga: Zakon o detektivski…

regulirani-poklici

Kaj je reguliran poklic?

Reguliran poklic ali zakonsko urejena poklicna dejavnost je poklic ali poklicna dejavnost, za katerega so pogoji za delo v določenem zakonsko urejenem poklicu v Republiki Sloveniji določeni z zakoni in podzakonskimi akti. Vsi zakonsko urejeni poklici in poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji so v registru reguliranih poklicev ali poklicev v Republiki Sloveniji. Vsem prosilcem, ki…