Izbor novosti glede reguliranih poklicev

Dopolnitev Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU) V juliju je pričel veljati Zakon o dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-C).…

Regulirani poklic ustni higienik

Kratek opis poklica Ustni higienik lahko opravlja zdravstveno dejavnost ne delovnem področju: – primarna, sekundarna in terciarna raven zobozdravstvene dejavnosti, – zdravilišča. Poklicna dejavnost (kompetence): – zdravstveno vzgojno delo s področja ustne higiene in vzdrževanja zdravja ustne votline za vse kategorije prebivalcev, – svetovanje, demonstracija in usposabljanje posameznikov in skupin za interdentalno čiščenje zob z…

detektiv

Reguliran poklic detektiv

Kratek opis: Detektiv/Detektivka je oseba, ki zbira, obdeluje, posreduje podatke in informacije ter svetuje na področju preprečevanja kaznivih dejanj, kar opravlja za potrebe naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo detektivsko dejavnost. Za opravljanje detektivske dejavnosti mora imeti detektiv licenco, ki jo izda kot pristojni organ Detektivska zbornica Republike Slovenije. Pravna podlaga: Zakon o detektivski…

regulirani-poklici

Kaj je reguliran poklic?

Reguliran poklic ali zakonsko urejena poklicna dejavnost je poklic ali poklicna dejavnost, za katerega so pogoji za delo v določenem zakonsko urejenem poklicu v Republiki Sloveniji določeni z zakoni in podzakonskimi akti. Vsi zakonsko urejeni poklici in poklicne dejavnosti v Republiki Sloveniji so v registru reguliranih poklicev ali poklicev v Republiki Sloveniji. Vsem prosilcem, ki…